Yükseköğretimin ‘online’ karnesi

Üniversitelerin pandemiyle birlikte hayata geçirdikleri uzaktan eğitim uygulamalarının kalitesinin değerlendirildiği raporda, öğrenme kaynakları …

By

Üniversitelerin pandemiyle birlikte hayata geçirdikleri uzaktan eğitim uygulamalarının kalitesinin değerlendirildiği raporda, öğrenme kaynakları, sınav güvenliği ve öğretim teknikleri gibi birçok konu başlığı ele alındı. Raporda 150 üniversitenin tüm eğitim sürecini uzaktan sürdürdüğü, sadece altı kurumun kısmen de olsa yüz yüze eğitim yaptığına da yer verildi.

İncelenen kurumların 132’sinde bütüncül bir uzaktan sınav sistemi ve işleyişine rastlanırken, 24’ünde ise uzaktan ölçme ve değerlendirme sistemi ve bağlı sistematik süreçlerin olmadığı görüldü.

SINAV GÜVENLİĞİ
Yükseköğretim kurumları sınav güvenliğini sağlamak için de çeşitli stratejilerden yararlandı. Bunların başında sınav ve soru çeşitlemesini arttırma (soru bankası ile çeşitleme, kişiselleştirilmiş sınav yapma, ödev/performans izleme, e-portfolyo ile izleme) geliyor. Güvenlik yazılım ve araçlarından yararlanma yani sınav güvenliği yazılımları, intihal yazılımları, elektronik kimlik kontrolü, öğrenciye sınav taahhütü imzalatma, zaman sınırlaması kullanma, giriş hakkı sınırlaması getirme, soru ve metin kopyalamayı engelleme, sorularda geriye gitmeyi sınırlama gibi tedbirleri de üniversiteler sıkça tercih etti.

You may also like