Üniversite, küsuratla tüm adayları başarısız sayarak mağdur etti!

Bayburt Üniversitesi tarafından 10 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de farklı akademik ünitelerin gereksinimini karşılamak maksadıyla Öğretim …

By

Bayburt Üniversitesi tarafından 10 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de farklı akademik ünitelerin gereksinimini karşılamak maksadıyla Öğretim Vazifelisi ve Araştırma Vazifelisi ilanı yayımlanmıştır.

Kelam konusu ilanda yer alan Sıhhat Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Kısmı Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Vazifelisi takımına yapılan müracaatlar sonucunda ön kıymetlendirme 27 Kasım 2020 tarihinde, yazılı imtihan sonuçları ise 04 Aralık 2020 tarihinde duyurulmuştur.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelik“in 12 nci hususunda yer alan “Sınav heyetinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı hususunun dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim vazifelisi takımlarında, meslek yüksekokullarında bu takımlarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %10’unu, yabancı lisan puanının %30’unu ve giriş imtihanı notunun %30’unu; bu Yönetmelik kapsamındaki öbür takımlarda ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı lisan puanının %10’unu ve giriş imtihanı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş imtihanı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen takım sayısı kadar adayı muvaffakiyet sırasına nazaran belirler. Kıymetlendirme puanı 65 puanın altında olanlar imtihanlarda başarısız sayılır.” karara nazaran yazılı imtihana giren adayların kıymetlendirme puanları küsuratla 65 puan altında kaldığı için tamamı başarısız sayılmıştır.

İmtihana giren adaylar, imtihandan bu kadar düşük not almalarının mümkün olmadığını, üniversitenin hiçbir adayı almamak için tüm adayları başarısız saydığını, pandemi sürecinde ulaşımda epey zorluk yaşayarak gittikleri bu imtihandan mağdur olduklarını tez etmektedirler.

Bu kapsamda, Bayburt Üniversitesi tarafından adayların yazılı imtihan kağıtlarının yine gözden geçirilerek küsuratla başarısız olarak ilan edilen adayların mağduriyetlerinin giderilmesi için mevzuyu takdirlerine sunuyoruz.

You may also like