TBMM’ye personel alımında yazılı sınav notu düşürüldü

TBMM Başkanlığı, 11 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle , “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında …

By

TBMM Başkanlığı, 11 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında Birinci Sefer Vazifeye Başlayacaklar İçin Yapılacak Imtihanlar Hakkında Yönetmelikte” değişikliğe gitti.

Yapılan değişikler 4 başlık altında özetlenecek olursa;

1- 657 sayılı Kanununda süreksiz işçi ibaresi kaldırılmış olduğu için, yöçnetmelikte 657’ye atıfta bulunulan bu düzenlemelerde teknik değişiklikler yapılmıştır. Birinci 3 unsurdaki değişiklikler, süreksiz işçi ibaresinin çıkarılmasına yöneliktir.

2- TBMM’ye işçi alımında gerek kurumun yapacağı yazılı imtihan gerekse de yazılı imtihanın yapılmaması halinde temel alınacak KPSS puanı 70 olarak belirlenmişti. Yapılan düzenlemeyle hem yazılı hem de yazılı uygulanmaması halinde temel alınacak KPSS puanında, 70 barajı notu 60’a düşürülmüştür.

3- Yazılı imtihandan sonra kelamlı yahut uygulamalı imtihan yapılmaktadır. Yönetmelikte kelamlı imtihan sonuçlarının en geç 20 gün içinde duyuru edilmesi öngörülmüştü. TBMM’yi, 20 gün içinde sonuç açıklayacak formda bağlayan bu düzenlema yürürlükten kaldırılmıştır. Yani TBMM, kelamlı imtihan sonuçlarını istediği kadar geciktirebilecektir.

4- Ulusal Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı ünitelerde bakım, tamir ve onarım işlerinde, zanaatkarın yazılı imtihan uygulanmaksızın işe alınmasına imkan veren düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Dolaysıyla, bakım, tamir ve onarım işlerinde çalıştırılacak zanaatkar da yazılı imtihanla alınacaktır.

You may also like