SGK, yerleşenlerden istenen belgeleri 18 gün sonra açıklayabildi

SGK Başkanlığı, 2020/1 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenecek evrakları açıkladı. İŞTE SGK’nın yaptığı açıklama T.C.
TOPLUMSAL …

By

SGK Başkanlığı, 2020/1 KPSS tercihlerinde yerleşen adaylardan istenecek evrakları açıkladı. İŞTE SGK’nın yaptığı açıklama

T.C.
TOPLUMSAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Işçi Daire Başkanlığı
31/08/2020

KPSS 2020/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NAZARAN KURUMUMUZ
TAKIMLARINA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENEN DOKÜMANLARA AIT
DUYURU

KPSS 2020/1 yerleştirme sonuçlarına nazaran Kurumumuz teşkilatı boş takımlarına yerleştirilen adayların, aşağıdaki evrakları en geç 30/09/2020 tarihi mesai bitimine kadar Ziyabey Cad. No: 6 Kat:5 PK.06520 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Kurumumuz Işçi Daire Başkanlığı yahut rastgele bir Toplumsal Güvenlik Vilayet Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENEN EVRAKLAR
1- Atama Müracaat formu, (Eksiksiz olarak doldurulacaktır.) (Ek-1)
2- Mezuniyet dokümanının aslı yahut noter tasdikli ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz Vilayet Müdürlükleri yetkili çalışanınca tasdik edilmiş örneği (Yalnızca tahsil belgesi), Yurt dışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Heyetinden alacağı Diploma Denklik Evrakı, Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okunmuş ise ya da yüksek lisans/doktora yapılmış ise tasdikli evrak,
3- 2 adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde resmi süreçlerde kullanılabilecek formda çekilmiş olması gerekmektedir)
4- Askerlik durumunu gösterir doküman aslı yahut onaylı örneği (Terhis evrakı, tecilli yahut muaf olduklarını gösterir belge) (E-Devletten alınan dokümanlar kabul edilecektir.)
(Müracaat tarihi prestijiyle askerde olanların, bu durumlarını dilekçe ile beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis dokümanı ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.)
5- Mal Bildirim Formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulacak, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Ek-2)
6- Avukat olarak yerleşenlerin, Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı yahut noter onaylı ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz Vilayet Müdürlükleri yetkili çalışanınca tasdik edilmiş örneği,
7- Kamu Vazifelileri Etik Mukavelesi (Ek-3),
8- Kuruma yerleştirildiğine dair ÖSYM Yerleştirme Sonuç Evrakı,
9- Nüfus Cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi fotokopisi (1 adet)
10- Isimli sicil kaydı (1 Adet) (E-Devlet’ten alınan evrak kabul edilecektir.)
11- Atama süreçleri hakkında SMS ile bilgilendirilmek isteyen adaylar için talep dilekçesi (Ek-5)

YERLEŞTİRME SÜREÇLERININ KIYMETLENDIRILMESI
Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına cürüm duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.

You may also like