SBB, mevzuata aykırı ilanlara ne zaman müdahale edecek?

Son yıllarda, kamuda özgür memur atama müsaadelerinin kademeli olarak azalması ve buna bağlı olarak birçok kurumda kontratlı işçi statüsünde …

By

Son yıllarda, kamuda özgür memur atama müsaadelerinin kademeli olarak azalması ve buna bağlı olarak birçok kurumda kontratlı işçi statüsünde alıma tartı verilmesi ile birlikte kurumsal seviyede de 4/B alımları giderek artmaktadır.

Kontratlı Işçi Çalıştırılmasına Ait Tarz ve Temeller” uyarınca yürütülen alımlarda, kurumların belirlediği tahsil, deneyim ve sertifika koşulları “rastgele bir denetim ve kontrolden geçmediği için“, 4/B alımları şahsa özel ve mevzuata karşıt takımların merkezi haline gelmiştir.

Bu mecradan tekraren bu durumu uyarmamıza ve somut örnekleriyle gündeme taşımamıza karşın, üst kurumlar kör, sağır ve dilsizi oynamaya devam etmekteler. Birileri görmezden geldiği sürece biz de yangına su taşıyan karınca misali pes etmeden sorunları/usulsüz alımları duyurmaya devam edeceğiz.

Bu duruma dair “uç bir örneği” tekrar üniversiteler özelinde gündeme getirelim. Bilecik Pir Edebali Üniversitesi tarafından 20 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de 6 Ofis Çalışanı, 1 Sürücü ve 1 Teknisyen olmak üzere 8 takım duyuru edilmiştir.

Kelam konusu Ofis Işçisi alımlarının ikisinde Ofis Hizmetlerine yönelik tahsil kuralları aranırken, bir durumda ise “nedeni nedendir bilinmez” “MADEN TEKNOLOJİSİ, MERMER TEKNOLOJİSİ, DOĞAL YAPI TAŞLARI TEKNOLOJİSİ ÖN LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK.” kuralı aranmaktadır.

İlgili Yordam ve Asıllara ekli “Kontratlı Işçi Durum Unvanları İle Minimum Nitelikleri Gösterir” 4 sayılı cetvelde, “Ofis Işçisi” durumu, “Proje hizmetleri, data girişi, kayıt tutma ve gibisi ofis hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak” biçiminde tanımlanmıştır.

Üniversitenin bahsi geçen yol ve temellere nazaran alım yaptığını değerlendirdiğimizde; Maden, Mermer ve Doğal Yapı Taşları Teknolojisi üzere teknik bir eğitim görüp bu duruma başvuracak adayların sahiden hangi ofis hizmetlerini yürütebileceklerini anlamak haliyle epeyce güç oluyor!

Bu bağlamda, 2 sayılı Genel Takım ve Yöntemi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine nazaran kontratlı işçi takım müsaade süreçlerinin onay mercii olan Strateji ve Bütçe Başkanlığının takımlara müsaade verirken gösterdiği hassasiyetin yüzde birini, kurumların verdikleri duyurularda mevzuata uygun alım yapıp yapmadıkları noktasında denetim etmelerini beklemek doğal hakkımız olarak düşünüyoruz.

Aksi takdirde, bu halde üç maymun durumu devam ederse daha makus örnekler yaratmak konusunda “yetenekli kurumlarımızın” olduğunu biz buradan göstermeye devam edeceğiz!

You may also like