Sağlık şartlarından ilişiği kesilen POMEM adayları için düzenleme

POMEM fiziki yeterlik imtihanı ile mülakat imtihanından başarılı olan lakin süreksiz kayıt sırasında haklarında “Polis Meslek Eğitim Merkezi …

By

POMEM fiziki yeterlik imtihanı ile mülakat imtihanından başarılı olan lakin süreksiz kayıt sırasında haklarında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar için yeni bir düzenleme yapıldı.

Yapılan düzenlemeye nazaran;
1- İlişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde,
2- Bir keze mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden yahut devlet üniversite hastanelerinden alacakları ilişik kesilmesine sebep olan hastalık branşlarından sıhhat durumunun düzeldiğini belirtir sıhhat şurası raporu ile Başkanlığa başvurması halinde,
3- Müracaat incelenmek üzere Toplumsal Hizmetler ve Sıhhat Daire Başkanlığına gönderilir. Kuralları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça tekrar Sıhhat Yönetmeliğine nazaran sıhhat şurası raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yine aldırılan sıhhat konseyi raporunun Toplumsal Hizmetler ve Sıhhat Daire Başkanlığınca adayın o anki mevcut sıhhat durumuna nazaran Sıhhat Yönetmeliği kararları çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenlerin 8 inci husustaki nitelikleri taşıyor olmaları halinde POMEM’lere planlamaları yapılır.

Lakin yapılan düzenlemeyle ilgili olarak yönetmeliğe süreksiz husus konulmamıştır. Bu haliyle yapılan düzenleme, bugünden sonra yapılacak süreçleri kapsayacaktır.

İşte 23 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 17 nci hususunun birinci fıkrasında yer alan “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Sosyal Hizmetler ve Sıhhat Daire Başkanlığına” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Sosyal Hizmetler ve Sıhhat Daire Başkanlığınca” olarak değiştirilmiş ve tıpkı unsurun üçüncü fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(3) Toplumsal Hizmetler ve Sıhhat Daire Başkanlığınca haklarında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir sefere mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden yahut devlet üniversite hastanelerinden alacakları ilişik kesilmesine sebep olan hastalık branşlarından sıhhat durumunun düzeldiğini belirtir sıhhat konseyi raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, müracaat incelenmek üzere Toplumsal Hizmetler ve Sıhhat Daire Başkanlığına gönderilir. Kaideleri sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça tekrar Sıhhat Yönetmeliğine nazaran sıhhat heyeti raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yine aldırılan sıhhat heyeti raporunun Toplumsal Hizmetler ve Sıhhat Daire Başkanlığınca adayın o anki mevcut sıhhat durumuna nazaran Sıhhat Yönetmeliği kararları çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenlerin 8 inci unsurdaki nitelikleri taşıyor olmaları halinde POMEM’lere planlamaları yapılır. Bu bireylerden, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci unsurunda belirtilen devamsızlık müddetini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder, eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazanmış olanlar ise İşçi Dairesi Başkanlığına bildirilir.”

You may also like