Niteliği belirsiz sertifikayla yine 60-70 KPSS puanlı adaylar alınacak

Yönetimler, kurumsal seviyede ilan ettiği takımlar için belirledikleri özel kurallarda iki temel prensibe uymakla yükümlüdür. Bunları; “Kamu …

By

Yönetimler, kurumsal seviyede ilan ettiği takımlar için belirledikleri özel kurallarda iki temel prensibe uymakla yükümlüdür. Bunları; “Kamu Faydası” ve “Hizmet Gerekleri” olarak tabir edilebiliriz. Bu unsurlar ışığında, kurumlar objektif ve denetlenebilir şartlar dışında muhakkak bir adayı tanım eden özel kaidelere yer vermemeli, ilan metninde belirtilen her kuralın yürütülen hizmetin bir gereği olmasına da ayrıyeten dikkat edilmelidir.

Öte yandan, pandemiden ötürü sıhhat uygulama ve araştırma merkezleri olması hasebiyle ağır bir halde sıhhat hizmeti sunan üniversitelere, Cumhurbaşkanlığı tarafından ek takım tahsisi yapılmaktadır. Üniversitelere tahsis edilen bu takımların bir kısmı emeline uygun olarak bir nevi merkezi yerleştirme üzere yapılırken, bir kısım yükseköğretim kurumlarında ise yazılan anlamsız sertifikalar ve iştirak evrakları ile imtiyazlı kesitin işe girmesine vesile olunmuştur.

Gerek bu alımların merkezi olarak yapılmasına yönelik yazdığımız yazılara, gerekse bu ilanlar şahsa özel dediğimiz haberlere yetkili kurumlar “kör, sağır ve dilsizi” oynayarak, oluşturulan haksız ortama seyirci kalmıştır. Merkezi yerleştirmede 85 KPSS puanı ile işe girmeye bekleyen adayların yerine yalnızca üç tane niteliği belgisiz sertifikayla 60-70 puan bandında adaylar devlet memuru yapılmıştır.

Kontrolsüz kontratlı işçi alım metotlarından nemalanan bir kesim bu alımları sıradanlaştırsa da; etkili/yetkili tanıdığı olmayanların sesi olmak için gücümüz yettiğince şahsa özel ilanları bu mecradan lisana getirmeye devam edeceğiz.

Bu kapsamda, üstte bahsettiğimiz sorunun devam ettiğini göstermek için bir ilanı daha sizlerle paylaşalım. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından 09 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de Hemşire, Diyetisyen, Eczacı, Psikolog, Ebe, Biyolog, Fizyoterapist ve Sıhhat Teknikeri olmak üzere 195 adet kontratlı işçi takımı ilan edilmiştir.

Kelam konusu takımları incelediğimizde birtakım alımlarda yer verilen sertifikalarla adayların müracaatlarının sonlandırıldığı görülmektedir. Onlardan kimileri şunlardır:

-TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025:2017 İç Denetçi Eğitimi Evrakı

-TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Meçhullüğü (Kalibrasyon Laboratuvarları için) Sertifikası,

– TÜRKAK TS EN ISO/E-IEC 17025 Laboratuvarlarda İç Denetçi Eğitimi ve TS-EN ISO/IEC 17020 Standardı Sertifikası,

– Neonatal Resüsitasyon Sertifikası,

– TÜRKAK – OECD Yeterli Laboratuvar Uygulamaları Eğitimi ( İLU) Sertifikası,

– TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi İşçi Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Kaideler Standard ı Eğitimi Sertifikası,

– TURKAK ISO 9001:2015 Kalite İdare Sistemi Temel ve İç Denetçi Eğitimi Evrakı,

– OECD Âlâ Laboratuvar Uygulamaları (İLU) Eğitimi TÜRKAK ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite İdaresi Sistemi Temel Eğitimi (TSE) Dokümanı,

– TÜRKAK ISO/IEC17025 Laboratuvar Akreditasyon İç Tetkik Eğitimi Dokümanı,

– TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Meçhullüğü (Kalibrasyon Laboratuvarları için) Sertifikası,

– TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitim Dokümanı.

Üstte sıralanan sertifikalar her ne kadar bireylerin hizmet göstereceği alana uyumlu olmakla birlikte bir kısmının ilgisi de tartışmaya açıktır. Örneğin;

5 nolu Diyetisyen alımında ek şart olarak “TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025:2017 İç Denetçi Eğitimi Evrakı” istenmektedir. Diyetisyenlerin hizmet alanları ile iç denetçi eğitimi evrakının bağlantısını kurabilmek epeyce zordur.

23 nolu Sıhhat Teknikeri alımında ek olarak “TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi İşçi Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Kurallar Standardı Eğitimi Sertifikası” istenmektedir.

45 nolu Hemşire alımında ise ek olarak “TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitim Belgesi” istenmektedir.

TÜRKAK (yani T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU) internet adresinden TS EN ISO/IEC 17024 Eğitimi evrakı ile ilgili detaylara baktığımızda İşçi Belgelendirme Kuruluşlarının kalite/teknik yöneticileri, İşçi Belgelendirme Kuruluşlarının belgelendirme sürecinde yer alan çalışanı, TÜRKAK Denetçi adayları, ve öteki ilgililer katılabilir diye sıralanmıştır. Artık burada şu sorular aklımıza geliyor: Bu takıma alınacak kişi Elektronörofizyoloji Teknikerliği mezuniyetinin gerektirdiği bir işi yapmak için mi alınıyor? Yoksa yalnızca birilerini alabilmek için alakasız bir evrak isteyelim ne de olsa kimse anlamaz kanısı mi hakim?

26 nolu Sıhhat Teknikeri alımında ek olarak “TURKAK ISO 9001:2015 Kalite İdare Sistemi Temel ve İç denetçi Eğitimi Belgesi” istenmektedir. Sıhhat Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezuniyeti istenen bu bireyler işlerini mi yapacak yoksa Kalite süreçlerini mi denetleyecek? Şayet biz Kalite Dokümanı aldık, çalışacak şahıslardan de bunu istiyoruz diyorsalar neden hepsinde bu evrak yok? Kaldı ki kalite evrakı almışlarsa zati daha sonra başlayan çalışanında kalite dokümanı almasını istiyorlarsa vakit zaman yapılan bu eğitimlere iştirak gösterilerek gerekli evraklar alınabilmektedir.

35 ve 36 nolu Sıhhat Teknikeri alımında yazan dokümanlarla ilgili değerlendirmelerimizde aslında birebir istikamette lakin üstte belirttiğimiz örneklerle mevzuyu açıklığa kavuşturduğumuzu düşünerek benzeri şeyleri tekrarlamak istemedik.

Öte yandan, internet üzerinden kısa bir araştırma yapıldığında ilanda başvuruyu sonlandıran bu evrakların çok kısa müddette fiyatı mukabilinde temin edilebilecek seviyede olduğu görülmektedir. Her ne kadar, üniversite ilan metninde müracaat müddeti içerisinde alınmış sertifikaları kabul etmeyeceğini belirtse de, bu durum sonucunda elenen adayların itirazlarının diğer hukuksal sıkıntıları da beraberinde getirebileceği düşünülmelidir.

Üstte yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından geniş bir bölümün başvurusunu engelleyen ve takımlarla ilgisi tartışmalı bu sertifikaların ilandan kaldırılması konusunu dikkatlerine sunuyoruz!

You may also like