MEB, engelli öğretmen atama duyurusu yayımladı

Ulusal Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen almak için duyuruya çıktı. Müracaatlar 1 ila 5 Şubat tarihleri ortasında alınacak. ENGELLİ …

By

Ulusal Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen almak için duyuruya çıktı. Müracaatlar 1 ila 5 Şubat tarihleri ortasında alınacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE MÜRACAAT VE ATAMA DUYURUSU (ŞUBAT 2021)

2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu İşçisi Seçme İmtihanına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar ortasından EKPSS puanı üstünlüğüne nazaran, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu İşçi Seçme İmtihanı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik kararları ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Ek-1 Müracaat ve Atama Takvimi’nde belirtilen mühlet içerisinde başvurular alınarak toplam 500 (Beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacaktır.

A. Müracaat Kuralları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen genel koşulları taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey ^Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma kuralı aranmayacaktır.)

3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (EKPSS-

Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ait Talim ve Terbiye Heyeti Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Şura Kararına uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanların, Yükseköğretim Şurası Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon evraklarının yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına yahut programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile müracaat yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden evvel pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Şurası Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön müracaatlarda, kendilerinden ayrıyeten pedagojik formasyon yerine geçen rastgele bir evrak istenmeyecektir.)

7. Devlet memurluğundan yahut öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9. Daha evvel öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı halde vazifesine başlamamış olanlar bakımından, ön müracaat tarihinin son günü prestijiyle atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme müddetini doldurmuş olmak,

10. Devlet memuru iken vazifesinden çekilen yahut çekilmiş sayılanlar bakımından ön müracaatın son günü prestijiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci unsurunun birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme müddetini tamamlamış olmak,

11. Sıhhat nedeniyle vazifesine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık devri içinde vazifesine son verilenler bakımından, misyondan ayrıldıkları tarih ile ön müracaatın son günü prestijiyle 3 (üç) yıllık bekleme müddetini doldurmuş olmak, kaideleri aranacaktır.

12. Hala Bakanlığımız yahut başka kamu kurumlarında öğretmen unvanlı takımlarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu İşçi Seçme İmtihanı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü hususunun birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında müracaatta bulunamayacaktır.

13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu İşçi Seçme İmtihanı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik kararları çerçevesinde EKPSS sonucuna nazaran rastgele bir takıma yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden tıpkı eğitim seviyesine ilişkin EKPSS puanı ile müracaat yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları imtihanın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

B. Genel Açıklamalar ve Ön Müracaat

1. Müracaatlar: “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” Mmak üzere iki etaplı olarak gerçekleştirilecektir.

2. Ön Müracaat basamağında müracaatta bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu basamağında müracaatta bulunamayacaktır.

3. Mezuniyetleri birden fazla alanakaynak teşkil eden adaylar, yalnızca bir alan için ön müracaatta bulunabileceklerdir.

4. Ön Müracaat etabında hangi alana müracaat yapılmışsa Tercih Başvurusu basamağında o alanda tercih yapılabilecektir.

5. Adaylar; ön müracaatlarını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Ön Müracaat Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen mühlet içerisinde yapacaklardır.

6. Ön müracaata ait kayıtların, Ek-1 Müracaat ve Atama Takvimi’nde belirtilen tarihin son günü, gün sonu prestijiyle (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

7. Adaylar; doküman sunmak, ön müracaatlarını onaylatmak yahut rastgele bir nedenle vilayet ulusal eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Ön müracaatlar sistem üzerinden

gerçekleştirilecektir. Vilayet ulusal eğitim müdürlüklerinin bağlantı bilgileri Ek-2 Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlükleri Bağlantı Bilgileri tablosunda gösterilmiştir.

8. Sistem üzerinden doldurulması gereken tüm alanlar yanlışsız ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.

9. Bakanlığımızca yahut vilayet ulusal eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla bağlantı kurulabilmesi ismine sisteme girilen irtibat bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve hakikat olması büyük kıymet arz etmektedir.

10. Adaylar Elektronik Ön Müracaat Formuna yeni fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

11. Eğitim fakültesi dışındaki bir programdan mezun olup 1 Ocak 2021 tarihinden evvel tamamlanmış pedagojik formasyon eğitimi sertifikası bulunan adayların, evrakın tarih ve sayısını sisteme girmeleri zaruridir. Lisans diplomalarında “Pedagojik formasyon görmüştür.” tabiri bulunan adayların, tahsilleri müddetince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu evrakın tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

12. Pedagojik formasyon dokümanında (1 Ocak 2021 tarihinden evvel alınan) doküman sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.

13. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir vilayet ulusal eğitim müdürlüğü seçilecektir.

14. Atamaya temel evraklar:

¦ Mezuniyet evrakı yahut diploma (Ön ve art yüzü),

¦ Geçerlilik müddeti dolmamış ve en az %40 oranında engelli olduğuna dair engelli sıhhat heyeti raporu, (Not: Covid-19 salgını nedeniyle Sıhhat Bakanlığınca alınan önlemler kapsamında 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış yahut sonlanacak periyodik engelli sıhhat şurası raporları geçerli kabul edilecektir.)

¦ Varsa ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı mezuniyetine ait doküman (Ön ve art yüzü),

¦ Varsa 1 Ocak 2021 tarihinden evvel tamamlanmış pedagojik formasyon sertifikası eğitimine ait evrak (Ön ve art yüzü),

¦ Varsa denklik belgesi/belgeleri,

¦ İdeoloji kısmı mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji kısmı mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi ideoloji, 16 kredi psikoloji aldığına dair evrak,

¦ Atamaya temel varsa öteki evraklar, taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.

15. Doküman yükleme süreçleri bitirilerek kayıt süreci tamamlandıktan sonra ön müracaat, elektronik ortamda incelenmek üzere aday tarafından seçilen vilayet ulusal eğitim müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.

16. Ön müracaatlar ilgili vilayet ulusal eğitim müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan müracaatlar sistem üzerinden vilayet ulusal eğitim müdürlüğü yetkilisince onaylanacak, uygun olmayan ön müracaatlar ise münasebeti belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

17. Adaylar bu süreçte ön müracaatlarının onay yahut ret durumlarını sistem üzerinden takip edeceklerdir.

18. Ön başvurusu onaylanan aday Elektronik Ön Müracaat Formunu aygıtına kaydedecek yahut çıktısını alarak koruma edecektir.

19. Ön başvurusu reddedilen adaylar müracaat mühleti içerisinde ret münasebetlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda tekrar müracaat yapabileceklerdir.

20. Adaylar, mecburî durumlarda ve ön müracaat mühleti içerisinde vilayet ulusal eğitim müdürlüklerince onaylanan ön müracaatlarını (mezuniyet bilgisinin, başvurulan alanın, bağlantı bilgilerinin yanlışlı olması v.b nedenler) yeniden sistem üzerinden iptal ederek (Not: iptal süreci aday tarafından yapılacaktır.) ön müracaat müddeti içerisinde tekrar ön müracaat yapabileceklerdir.

21. Elektronik Ön Müracaat Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaklardır.

22. Elektronik Ön Müracaat Formu haricinde yahut mühleti dışında yapılan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan müracaatlar ile müracaat kaidelerini taşımadığı halde gerçeğe alışılmamış evrakla ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan müracaatlar ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm süreçler geçersiz sayılacaktır.

23. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak ön müracaat müddeti içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinde ön müracaat mühleti içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

24. Adaylardan ön müracaat esnasında hala rastgele bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ait beyanları alınacak bu kademede muvafakat evrakı istenmeyecektir.

25. Ön müracaat esnasında adaylardan isimli sicillerine ait bir evrak istenmeyecek bu konuya ait beyan alınacaktır.

C. Kontenjanların Belirlenmesi
1. Adayların tercihine açılacak alanlar ve vilayet bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar prestijiyle öğretmen muhtaçlığı ve vilayetlerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen gereksinimi göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

2. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih müracaatlarının birinci günü olan 11 Şubat 2021 tarihinde işçi.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

Ç. Tercih Başvurusu

1. Adaylar ön müracaatta bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih müracaatlarını /’personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Tercih Müracaat Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.

2. Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih müracaatında bulunamayacaklardır.

3. Müracaatta bulunanlar tercihlerine açılan vilayet ulusal eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.

4. 10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim

dışında atanmayı istiyorum.” yahut “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini kesinlikle işaretleyeceklerdir.

5. Adaylar tercih müracaatlarını onaylatmak üzere rastgele bir ilçe yahut vilayet ulusal eğit im müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih müracaatlarını sistemden kaydedeceklerdir.

6. Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.) Ek-1 Müracaat ve Atama Takvimi’nde belirtilen müddet içerisinde yine tercih müracaatında bulunabilecektir.

7. Adayların tercih müracaatlarına ait kayıtlarını Ek-1 Müracaat ve Atama Takvimi’nde belirlenen tarihin son günü, gün sonu prestijiyle (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

8. Adayların tercih müracaatlarında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden kıymetlendirme yapılacaktır.

D. Öğretmenliğe Atamaya Kaynak Programlar

1. Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Konseyinin 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Müracaat yapacak adaylar, “ttkb.meb.gov.tr” internet adresinden tahsillerine nazaran hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.

2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yüksek tahsilinin ve/veya pedagojik formasyon dokümanının yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına yahut programlarına denkliğinin Yükseköğretim Konseyi Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.

3. Hoca Ahmet Yesevi Memleketler arası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik evrakı istenmeyecektir.

4. Talim ve Terbiye Konseyi Başkanlığının 23.01.2012 tarihli ve 581 sayılı görüşü doğrultusunda,Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Kısmı, Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Kısmı ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Kolu mezunları, öteki kuralları taşımaları kaydıyla Türk Lisanı ve Edebiyatı alanına ön müracaat yapabilecektir.

5. Yükseköğretim Heyeti Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna nazaran kurulmuş olan üniversitelerden xmezun olanlar hakkında aşağıdaki biçimde süreç yapılacaktır:

5.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından evvel mezun olanlar, Yükseköğretim Heyeti Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair doküman alacaktır. Adaylar alacakları bu evraklardan biriyle öğretmenlik müracaatında bulunabilecek; doküman ibraz edemeyen adaylar ise ön müracaatta bulunamayacaktır.

5.2. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik dokümanı istenmeyecek; fakat mezuniyet dokümanlarının art yüzüne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

6. İbraz edilen denklik evraklarında “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların ön müracaatları kabul edilmeyecektir.

7. İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Konut İktisadı, Ticaret)” alan öğretmenliğine, Talim ve Terbiye Konseyi Başkanlığının 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından 2009-2010 öğretim yılı prestijiyle kayıtlı ya da bu programlardan mezun durumda olanlar, Talim ve Terbiye Konseyi Başkanlığının 29/11/2017 tarih ve E.20405695 sayılı görüşü çerçevesinde “Teknoloji ve Tasarım” alanına atanmak üzere ön müracaat yapabilecektir. Başka taraftan, 2009-2010 öğretim yılı prestijiyle Resim-İş Öğretmenliği programına kayıtlı yahut mezun olanlar da “Teknoloji ve Tasarım” alanına atanmak üzere ön müracaat yapabilecektir.

8. Yargı kararı gereği Selçuk Üniversitesi Mesleksel Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Kısmı mezunu öğretmen adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği alanına atanma tarafındaki ön müracaatları kabul edilecektir.

9. Talim ve Terbiye Heyeti Başkanlığının 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi İdaresi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden evvel mezun olanlar ile bu tarihten evvel ismi geçen kısımda kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi İdaresi alanına birinci öncelikli olarak ön müracaatta bulunabilecektir.

10. Üniversitelerin Sıhhat İdaresi programından mezun olanlar, yargı kararı doğrultusunda Talim ve Terbiye Şurası Başkanlığınca alınan karar mucibince Sıhhat Bilgisi alanına atanmak üzere ön müracaatta bulunabileceklerdir.

E. Pedagojik Formasyon

1. Adayların;

1.1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da dokümanı,

1.2. 1 Ocak 2021 tarihinden evvel tamamlanmış En az 21 kredilik pedagojik formasyon eğitimi sertifikası (Not: 1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik evraklar de kabul edilecektir.),

1.3. İlköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası (33 kredilik),

1.4. İngilizce öğretmenliği sertifikası,

1.5. Lisans mezunu olmadan evvel meslek yüksekokullarında tahsil görenlerin bu müddette aldıkları pedagojik formasyon evrakından, rastgele birine sahip olmaları gerekmektedir.

2. Rastgele bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, öbür alanlar için de geçerli sayılacaktır.

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon evrakları, T.C. Yükseköğretim Şurası Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Lakin, T.C. Yükseköğretim Konseyi Başkanlığının müsaadesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kuramlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini 1 Ocak 2021 tarihinden evvel muvaffakiyetle tamamlayanlardan ayrıyeten denklik dokümanı istenmeyecektir.

F. Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak Süreçler ve Dikkat Edilecek Konular

1. Vilayet ulusal eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu vilayet ulusal eğitim müdür yardımcısı yahut şube müdürünün başkanlığında, “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır.

2. Müracaat ve onay süreçlerine yönelik konularda gerekli tedbirler, ilmilli eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

3. Vilayet ulusal eğitim müdürlükleri, müracaatlara ait bilgiler ile adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya ait evrakları inceleyerek uygun olan müracaatları onaylayacaklar, uygun olmayan müracaatları ise münasebetlerini belirtmek suretiyle reddedeceklerdir.

4. Vilayet ulusal eğitim müdürlükleri, onaylanan Elektronik Ön Müracaat Formunun çıktısı ile adayın sisteme yüklemiş olduğu dokümanların çıktısını alarak iki yıl mühletle koruma edeceklerdir.

5. Elektronik Ön Müracaat Formunda, adayın mezuniyet evrakının tarihi ile üniversiteye kayıt tarihinin girilmesi mecburidir. Girilen bilgiler ortasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme süreci sırasında ikaz bildirisi gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

6. Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan evraklar ile açıklamaları içeren ikaz alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zaruridir. Bu süreç Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından ikazların okunduğu manasını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan ihtarlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

7. Müracaat onay sürecine ait iş ve süreçlerden, vilayet ulusal eğitim müdürleri dahil olmak üzere müracaat onay komitesinde vazifeli vilayet ulusal eğitim müdür yardımcısı yahut şube müdürü ile misyonlu işçi birlikte sorumlu olacaktır.

8. Çeşitli nedenlere bağlı olarak vilayet ulusal eğitim müdürlüklerince başvurusu reddedilen adayların, müracaat müddeti içerisinde tekrar müracaat yapabilmelerinin sağlanması açısından vilayet ulusal eğitim müdürlüklerinin onay ekranına düşen müracaatların acilen incelenmesi, uygun olan müracaatların onaylanması, uygun olmayan müracaatların münasebet belirtilerek reddedilmesi gerekmektedir.

9. Adayların müracaat onaylama süreçleri; Talim ve Terbiye Şurası Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Asıllarına ait Heyet Kararının süreksiz unsurları de dahil olmak üzere ilgili hususları ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere nazaran belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

10. 1 Ocak 2021 ve sonraki bir tarihte tamamlanan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ait evraklar kabul edilmeyecek, bu durumda olan adayın başvurusu reddedilecektir.

11. Onay süreci sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen dokümanlar, İşçi Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak kıymetlendirme sonucuna nazaran süreç yapılacaktır.

12. Müracaatlarda e-devlet üzerinden aldıkları Mezun Evrakını sisteme yükleyen adayların bu dokümanları e-devlet üzerinde https://www.turkiye.gov.tr/ belge-doğrulama adresinden diplomalarını doğrulatmak kaydıyla kabul edilecekt ir.

G. Atama

1. Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne nazaran elektronik ortamda yapılacaktır.

2. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi prestijiyle evvel mezun olmuş olana, bunun birebir olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Ğ. Atamaların Duyurulması, Tebligat ve Vazifeye Başlama
1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın işçi. meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

2. Atama kararnameleri, vilayet ulusal eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

3. Ataması yapılanlara vilayet ulusal eğitim müdürlüklerince 7201 sayılı Tebligat Kanununa nazaran tebligat yapılacaktır.

4. Ataması yapılanlardan misyona başlama süreci esnasında:

4.1. Aday tarafından ön müracaat esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya temel dokümanların aslı,

(Not: Vilayet ulusal eğitim müdürlükleri adayın Elektronik Ön Müracaat Formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya temel dokümanların uyuşup uyuşmadığını denetim edecekler ve atamaya temel evraklardan birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük belgesinde koruma etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum İşçi Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

4.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

4.3. Mal bildirimi (il ulusal eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

4.4. Elektronik Ön Müracaat Formu,

4.5. Ön müracaat esnasında pedagojik formasyon evrakı yerine resmi yazı ibraz edenlerden pedagojik formasyon dokümanı,

4.6. Atamaya temel engelli sıhhat şurası raporunun alındığı hastaneden sıhhat durumu istikametinden öğretmenlik vazifesini yapmasına mani bir durumu olmadığına dair alınacak sıhhat konseyi raporu,

4.7. Hala rastgele bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için muvafakat evrakı,

4.8. Aktüel tarihli isimli sicil kaydını gösterir evrak, istenecektir.

5. Ataması yapılanlar, kararnamelerin sistem üzerinden **il ulusal eğitim müdürlüklerine gönderilmesinden sonra bu kısmın “4.” unsurunda belirtilen evraklar ile birlikteatandıkları vilayet ulusal eğitim müdürlüklerine başvuracaklardır.

6. Vilayet ulusal eğitim müdürlükleri dokümanları inceleyecek ve istenilen evrakları tam olarak ibraz edenlerin misyon yerlerini norm takım muhtaçlıkları dahilinde belirleyerek vazifelerine başlamalarını sağlayacaktır.

7. Elektronik Ön Müracaat Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri dokümanların incelemesi sonrasında vazifeye başlatılmasında tereddüde düşülenler ise kıymetlendirilmek üzere İşçi Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

8. Sabıka sorgulama evrakında “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ilişkin sabıka sorgulama evrakı ile buna ait mahkeme kararı «temin edilerek İşçi Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda süreç yapılacaktır.

9. Sıhhat durumu istikametinden öğretmenlik misyonunu yapmasına mahzur bir durumu olmadığına dair atamaya temel engelli sıhhat heyeti raporunun alındığı hastaneden alınan sıhhat şurası raporunda yer alan sözler doğrultusunda vazifeye başlatılmasında tereddüt oluşanlar için İşçi Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.

H. Vazifeye Başlamayanlar Hakkında Yapılacak Süreçler

1. Evrak ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın müddeti içerisinde vazifeye başlayamayanlar ile doküman ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle vazifeye başlamama hali iki ayı aştığı takdirde bu şahısların atamaları iptal edilecektir.

2. Yasal müddetlerde vazifeye başlamayanlar ile beyanları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmayanların atamaları iptal edilir. Yasal müddet içinde misyona başlamadığı için ataması iptal edilenler, atama tarihinden itibaren bir yıl mühletle tekrar öğretmenliğe atanamaz.

İşçi Genel Müdürlüğü

MÜRACAAT VE ATAMA TAKVİMİ

Birinci Evre (Ön Başvuru) Müracaatların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci

Başlangıç : 1 Şubat 2021

Bitiş : 5 Şubat 2021 (Saat 23:59:59)

İkinci Etap

(Tercih Başvurusu) Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci

Başlangıç : 11 Şubat 2021

Bitiş : 15 Şubat 2021 (Saat 23:59:59)

Atamalar

16 Şubat 2021


Adayların değerlendirmeleri için


Duyurunun PDF’si için tıklayınız

You may also like