Maltepe Üniversitesinden kişiye özel ilan!

Bilindiği üzere, vakıf yükseköğretim kurumları öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi teminini “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı …

By

Bilindiği üzere, vakıf yükseköğretim kurumları öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi teminini “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Giriş Imtihanlarına Ait Yönetmelik” kararlarına uygun olarak yürütmekle yükümlüdürler.

Bu minvalde, vakıf yükseköğretim kurumlarının ilgili yönetmelikte yer alan genel ve özel kurallara ek olarak, makul bir adayı tanım etmeyen, şahsa özel şartlar içermeyen nitelikle duyuru vermeye de bilhassa hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

Lakin, devlet üniversitelerinde olduğu üzere vakıf üniversitelerinde de denetimsizliğin ve kontrolsüzlüğün getirdiği durum giderek büyük bir sorun olmaya hakikat gitmektedir.

Bu noktada, Maltepe Üniversitesi tarafından geçtiğimiz hafta duyuru edilen Öğretim Vazifelisi duyurusu üzerinden üstte yazdığımız sorunu/konuyu somutlaştırmış olalım.

İlgili üniversite tarafından, 17 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hoş Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kısmı Öğretim Vazifelisi takımına başvuracak adayların; “Lisans eğitimini Besin Mühendisliğinde, Yüksek Lisans eğitimini İşletme alanında tamamlamış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda en az iki yıl çalışmış olmak.” kuralını taşımaları istenmektedir.

Duyurunun bu haliyle, muhakkak bir adaya yönelik açıldığı çok açıktır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kısmıyla alakalı olması bakımından, “Besin Mühendisliği” kısmından temin yoluna gidilmesinde sorun olmamakla birlikte, yüksek lisans alanının “İşletme” olarak belirtilmesi direkt “bir” bireye yönelik açıldığını ortaya koymaktadır.

Bu nedenle, ilgili alandan mezun olan bireylerin müracaatlarına imkan verilmesi maksadıyla Maltepe Üniversitesinin bu takımda düzeltme yapmasında yarar bulunmaktadır.

You may also like