KPSS Tercih Kılavuzlarındaki sürpriz şartlara dair çok önemli Danıştay kararı

Bilindiği üzere işçi alımlarında genel kurallar kanunlarda, daha alt düzenleyici kurallar ise yönetmeliklerde yer almaktadır. Kimi kaideler ise …

By

Bilindiği üzere işçi alımlarında genel kurallar kanunlarda, daha alt düzenleyici kurallar ise yönetmeliklerde yer almaktadır. Kimi kaideler ise ilan metinlerinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin askerlik, yaş, isimli cezalar üzere konular kanunlarda yer almaktadır. Hangi kısımdan mezun olunması gerektiği, ehliyet üzere evraklar dair koşullar ise yönetmeliklerde yer alırken, sertifika koşulları ise genel olarak ilan metinlerinde, KPSS tercih kılavuzlarında yer almaktadır.

2013/1 KPSS Tercih Kılavuzunda, Orman Genel Müdürlüğü mühendis takımı için “Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D düzeyinde İngilizce bilmek” kaidesi aramıştır. Bir aday, kanun ve yönetmelikte bu tarafta bir karar bulunmadığını, daha evvelki devirlerde yabancı lisan kuralı aranmadığını, bu nedenle KPDS ve YDS’ye girmediğini belirterek KPSS tercih kılavuzunda yer alan koşulun iptali için Ankara Yönetim Mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Yönetim mahkemesi yetkisizlik kararı vermiş, evraka Danıştay bakmıştır. Danıştay 12. Dairesi, yapılan belirlemede hukuka karşıtlık görmemiştir. Temyiz üzerine belge bu defa Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca (İDDK) görüşülmüştür.

Danıştay İDDK 1’e karşı 10 oyla, KPSS tercih kılavuzunda yer alan takım niteliklerine dair koşulların kanun ve yönetmeliklerde yer alması gerektiğine karar verdi. Bu hayli kıymetli bir karardır. Bu karar adayların, ilanlarda ve kılavuzlarda sürpriz niteliklere müsabakasını sona erdirecektir. Uygulamada bir çok kamu kurumu, kanun ve yönetmeliklerde bir düzenleme olmamasına karşın, ilan metinlerine koydukları sürpriz kaidelerle bir çok adayı mağdur durumda bırakmaktaydı.

Memurlar.net’in Notu: Danıştay İDDK’nın bu kıymetli kararına karşın, kamu kurumları geneli ilgilendiren kıymetli takım koşullarını yönetmeliğe yazmak yerine ilanlarda yahut tercih kılavuzlarında göstermeye , süpriz belirlemeler yapmaya devam edecektir. Lakin mağdur olacak her bir aday, Danıştay İDDK’nın aşağıda yer verilen emsal kararını örnek göstererek dava açması halinde, ilgili koşulu iptal edebilecektir. Kâfi ki bir aday hakkını aramak istesin.

İşte Kararın ilgili kısmı

You may also like