KPSS ortaöğretim memur olmak için kaç puan almak gerekir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ‘nın ortaöğretim oturumuna katılım sağlayan yüz binlerce lise mezunu aday, şimdi …

By

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ‘nın ortaöğretim oturumuna katılım sağlayan yüz binlerce lise mezunu aday, şimdi memur olmak için kaç puan gerektiğini ve KPSS puanlarının nasıl hesaplandığını araştırıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM ATANMAK İÇİN KAÇ PUAN LAZIM?

KPSS atamaları için bir taban puan söylemek pek mümkün değil. Kurumlar açtıkları ilanlarda genelde farklı puan şartları istiyor. Fakat genel ortalamada kurumlar 70-80-90 puan bandında puanlar istemektedir. Bazı belediyeler ve kurumların taşra teşkilatlarında puanların 60’a düştüğü de oluyor. Çok nadir 55 puan ile atanabilecek yerler bile bulunmaktadır.

KPSS’de 70 ve 80 puan ve üstü KPSS’li alımlarda daha geçerli oluyor. Merkezi atamalar dışında kurumların ekstra açtığı ilanlarda zaman zaman 70-80 puan bandında alımlara rastlamak mümkün.

KPSS LİSE’DE KAÇ NET KAÇ PUAN?

Pazar günü yappılacak sınavın ardından adaylar sonuçların açıklanması için ÖSYM’den haber bekleyecek. Fakat öncesinde adaylar kafalarında ortalama alabilecekleri netleri oluşturacaklar. Bu netlere göre puanlar gelecek. Puanlar ağırlık ortalamalarına veya duruma göre değişse de, üç aşağı beş yukarı şöyledir;

35-45 net arası: 65-70 puan bandında getirir
45-55 net arası: 70-75 arası getirir
55-65 net arası: 75-80 arası getirir
70-80 net arası: 80-85 arası getirir
80-90 net arası: 80-90 arası getirir
90 ve üzeri: 90 ve üzeri getirir

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Sınavda yer alan her test, kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacak. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacak ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacak. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için ‘Genel Yetenek’ ve ‘Genel Kültür’ testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN EN AZ 1 NET YAPMAK GEREKİYOR

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde ‘Genel Yetenek’ ve ‘Genel Kültür’ testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

BU YIL KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS Önlisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 18.3.2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye’de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Sınava lise, önlisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Lisans KPSS her yıl, önlisans ve ortaöğretim KPSS ise iki yılda bir yapılmaktadır. Sınava başvuru sayısı sınırı yoktur.

A GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak kadrolar içindir.

B GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

You may also like