Kişiye özel ilanda zirve! ‘En az önlisans mezunu olup, lisans gazetecilik mezunu olma’ şartı arandı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 11 Aralık 2020 günlü Resmi Gazete’de üç adet kontratlı işçi takımı ilan edilmiştir …

By

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 11 Aralık 2020 günlü Resmi Gazete’de üç adet kontratlı işçi takımı ilan edilmiştir. Kelam konusu takımları incelediğimizde aşağıda görselde kaideleri belirtilen kontratlı işçi konumunda adaba ve mevzuata terslik teşkil eden konular bulunmaktadır.

Kelam konusu üniversite tarafından ilgili takıma başvuracak adayların en az ön lisans mezunu olması istenerek; ilgililerin “Gazetecilik, Medya ve Bağlantı, Basın ve Yayın yahut Basın Yayıncılık bölüm/programlarının rastgele birinden mezun şartını” taşıması gerektiği söz edilmiştir. Burada belirtilen kısım ve programlar içerisinde hem lisans hem de ön lisans seviyesinde mezunlar bulunmaktadır. Hal bu türlü olunca, ilgili yükseköğretim kurumu lisans mezunu olarak başvuracaklar için KPSS P3, ön lisans seviyesinde başvuracaklar için ise KPSS P93 puanıyla müracaat edebileceklerini belirtmiştir.

Farklı yargı kararlarında sıklıkla vurgulandığı üzere, birebir alıma hem ön lisans hem de lisans mezunlarının başvurması, başka eğitim seviyelerindeki adayların tıpkı şartlara tabi tutulması sonucunu doğurmaktadır. “Eşitler ortası Müsabaka” prensibine terslik teşkil eden bu durumun kabulü halinde, farklı seviyede KPSS imtihanına giren adaylar ortasında yapılacak puan sıralamasının imtihanın mezuniyet seviyelerine nazaran zorluk derecesi düşünüldüğünde hakkaniyete sığmayacağı açıktır.

Bu bakımdan değerlendirildiğinde, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kontratlı işçi alımının mevcut ilan koşulları ile yargıya gitmesi halinde sorun yaşayacağı ortada olduğundan, belirlenen şartları yine değerlendirmelidir.

You may also like