Kariyer uzmanlıkta 35 yaş şartını esneten ilk kurum ilana çıktı

Bilindiği üzere uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı KPSS-A takımlarına müracaatlarda genel olarak 35 yaş kaidesi yer …

By

Bilindiği üzere uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı KPSS-A takımlarına müracaatlarda genel olarak 35 yaş kaidesi yer almaktadır.

Bu uygulamayı, YSK, 2017 yılında esnetmişti. 12 aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7062 sayılı Kanunun süreksiz 1. hususunun 9. fıkrasına şu karar eklenmişti:

“(9) Şuranın merkez ve taşra teşkilatı takımlarında misyon yapan ve imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle kırk beş yaşını doldurmamış işçi, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren açılacak birinci seçim uzman yardımcılığı imtihanına öteki kaideleri taşımaları kaydıyla girebilir.”

YSK, birinci seçim uzman yardımcısı alım ilanını geçtiğimiz hafta yayımladı. Tıklayınız.

İlanda yaş kaidesine ait olarak şu düzenleme yer almıştır:

“Seçim Uzman Yardımcılığı giriş (sözlü) imtihanına başvuracak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda yer alan genel koşulları taşıması,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri yahut bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi yahut yurt dışındaki öğretim kuramlarından birisinden mezun olması,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanı KPSS P4 yahut KPSS P5 cinslerinden en az yetmiş puan almış olması,
ç) Giriş (sözlü) imtihanının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1985 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak) yahut

7062 sayılı Yüksek Seçim Heyetinin Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun Süreksiz 1. hususunun 9. fıkrası mucibince Şuranın Merkez ve Taşra takımlarında vazife yapan işçinin, öbür kuralları taşımaları kaydıyla imtihanın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) prestijiyle 45(kırk beş) yaşını doldurmamış (01/01/1975 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak) olması,
d) Vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalığının bulunmaması,”

YSK’nın yaptığı bu uygulama, 35 yaş koşulunu esneten birinci uygulamadır. Bu tarafıyla de hayli dikkat caziptir.

Öteki KPSS-A kümesi ilanlarına başvuran 35 yaş üstü adaylar misal bir düzenlemenin başka kurumlarca da yapılmasını talep etmektedir.

You may also like