Kariyer merkezine sosyoloji mezunu şartlı ilan!

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreciyle birlikte direkt Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak İnsan Kaynakları Ofisi …

By

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreciyle birlikte direkt Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak İnsan Kaynakları Ofisi kurulmuştur.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527/E unsurunun (b) fıkrasının 7 nci unsurunda yer alan; “Yükseköğretim Heyeti, Ulusal Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin meslek üniteleri vasıtasıyla projeler yaparak öğrencileri kamu ve özel bölüm kurum ve kuruluşları ile bir ortaya getirmek ve istihdam imkanlarını artırmak maksadıyla ulusal ve milletlerarası seviyede çalışmalar yapmak.” misyonu İnsan Kaynakları Ofisinin Yetenek Kazanımı ve Tertip Dairesi Başkanlığı uhdesinde yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kurulması ve projelerini/çalışmalarını arttırması ile birlikte yükseköğretim kurumlarında kurulan meslek merkezlerinde takımlı işçi gereksinimi doğmuştur. Bilhassa, İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen “Bölgesel Meslek Fuarları” ve “Staj Seferberliği” üzere öğrenci merkezli çalışmalar, üniversitelerin Meslek Merkezlerinde vazifeli işçi aracılığıyla tanıtılmakta ve yaygınlaştırılmaktadır.

Bu açıdan değerlendirildiğinde, meslek merkezlerinde misyonlu çalışanın ehliyet ve liyakat açısından “İnsan Kaynakları” alanında deneyimli şahıslar ortasından seçimi yalnızca üniversiteler için değil, birebir vakitte Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi için de son derece kıymetlidir.

Ancak, öbür öğretim vazifelisi duyurularında olduğu üzere, üstte anlattığımız hassasiyeti üniversiteler sergilememekte, bilakis öğretim üyesi duyurularında olduğu üzere spesifik çalışma alanlarıyla müracaatları “bir kişiye” talih tanıyacak biçimde sonlandırmaya tüm süratiyle devam etmektedirler.

Meslek Merkezi özelinde üstte kıymetini bahsettiğimiz bahsin bilakis bir duyuru esaslı üniversitemiz İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yakın tarihte verilmiştir. 27 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda, Meslek Merkezine alınacak Öğretim Vazifelisi takımında özel kaide olarak; “Sosyoloji lisans mezunu olup, Kent Sosyolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kentlerin büyüme stratejileri ve Üniversite-Şehir bağları üzerine çalışmaları olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans tahsilinden sonra alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak” aranmıştır.

Ülkemizde meslek danışmanlığı hizmetleri, başta rehberlik ve ruhsal danışmanlık kısmı mezunları olmak üzere psikoloji, halkla bağlantılar ve tanıtım üzere irtibat alanlarından mezun olmuş şahıslarca yürütülmektedir. Lakin, İTÜ’nün duyuru kaidelerine baktığımızda bu takım için aranan kuralları sağlayan sadece “bir kişi” vardır desek herhalde abartmış olmayız! Kentlerin büyüme stratejileri üzerine çalışması bulunan adayların Meslek Merkezlerinin vazifeleriyle bağlantısını üniversitemizin nasıl kurabildiğini nitekim merak ediyoruz.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından özel ehemmiyet verilen Meslek Merkezlerinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirmesi sahiden isteniliyorsa; bu duyuruların engellenmesi ve bu ünitelerde çalışacak şahısların alanlarının/yetkinliklerinin tanımlanması gerekmektedir!

You may also like