Işık Üniversitesi’nden görülmemiş akademik ilan!

Bilindiği üzere, Anayasamızın 130 uncu unsurunda; “Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, mali ve idari mevzuları dışındaki …

By

Bilindiği üzere, Anayasamızın 130 uncu unsurunda; “Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, mali ve idari mevzuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik istikametlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen kararlara tabidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu kapsamda, vakıf üniversitelerinin öğretim üyesi, öğretim vazifelisi ve araştırma vazifelisi takımlarına dair işçi alım duyuruları, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Imtihanlarına Ait Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmelik” kararlarına tabi olarak Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede, vakıf yükseköğretim kurumları idari ve mali açıdan işleyişi devlet üniversitelerinden farklı olsa da, öğretim elemanı temini bakımından mevzuat kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

Son yıllarda devlet üniversitelerinde giderek artan şahsa özel takım duyurusu sorunu, vakıf yükseköğretim kurumlarında da emsal formdadır. Denetimsizliğin getirdiği keyfi koşullar, devlet üniversitelerinde talih bulamayan şahıslara vakıf kapılarını da kapatmaktadır.

Buna somut bir örneği Işık Üniversitesinin geçtiğimiz gün yayımladığı öğretim üyesi duyurusu üzerinden verebiliriz. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından 24 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda, 8 Tabip Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Vazifelisi ve 1 Öğretim Vazifelisi takımı yer almaktadır.

Kelam konusu takımlardan Psikoloji Kısmı için belirlenen özel kurallara baktığımızda; “Kongre düzenleme tecrübesine sahip olmak.” ve “konferans düzenleme tecrübesine sahip olmak.” üzere kaideler arandığı görülmektedir. Bugüne kadar gerek devlet gerekse vakıf üniversitelerinde birçok farklı tıpta deneyim kaidesi gördük. Fakat, akademik aktiflik düzenlemeye dair bir tecrübeye rastlamamıştık. Ayrıyeten, duyurunun birisinde “kongre” birisinde ise “konferans” düzenleme tecrübesi aranmasının mantığını da ister istemez merak ettik.

Duyurunun bu formuyla bakıldığında, “akademik aktiflik düzenleme” deneyimi koyulması bakımından makul adayları tanım etmeye yönelik olduğu düşünülmektedir.

Son olarak, ilgili üniversite öğretim üyesi takımlarında “şahsen” müracaat isterken, araştırma vazifelisi ve öğretim vazifelisi takımlarında ise posta ile müracaatı kabul etmektedir. Haliyle kendi içerisinde tutarsız olan bu süreçlerde birliktelik olması ve Pandemi şartlarını da düşünerek tüm takımlarda posta ile müracaat yoluna imkan verilmelidir.

You may also like