İşçi alım ilanları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki hükme rağmen Resmi Gazetede yayımlanmıyor

Bilindiği üzere, kamu yönetimlerine ilişkin tüm süreçler ve duyurular vatandaşların bilgisine Resmi Gazete vesilesiyle sunulmaktadır. Resmi …

By

Bilindiği üzere, kamu yönetimlerine ilişkin tüm süreçler ve duyurular vatandaşların bilgisine Resmi Gazete vesilesiyle sunulmaktadır. Resmi Gazete’nin bu fonksiyonuna aleniyette diyebiliriz. Bu fonksiyondan ötürü, kamuya ilişkin resmi süreçler kamuoyunun bilgisine, istifadesine ve tıpkı vakitte kontrolüne de tabi olmuş olur.

Bu konuları yasal olarak garanti altına alan düzenleme ise 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer almaktadır. Buna nazaran mezkür Kararnamenin 5 inci hususunun 2 nci fıkrasında; “Kamu kurum ve kuruluşları, işçi alımına ait tüm duyurularını (ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dahil), Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde duyurur.” kararı yer almaktadır.

İlgili düzenlemede çok açık bir formda belirtildiği üzere, kamu kurumlarına statü ayrımı yapılmaksızın alınacak tüm işçi alım duyurularının Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmektedir.

Lakin, takip edebildiğimiz kadarıyla kamu yönetimlerinin daima personel alım duyuruları sadece İŞKUR’un sitesinden duyurulmakta, birçok personel duyurusu yayımlatma zaruriliği bulunmasına karşın Resmi Gazete’den kamuoyuna açıklanmamaktadır.

Bu kapsamda, 2 sayılı Genel Takım ve Yordamı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili kararları uyarınca daima emekçi müsaade ve denetim süreçlerini yürüten Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından tüm kamu yönetimlerinin duyurularını Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurulması sağlanmalıdır!

You may also like