İlanda, hem ilgisiz bölümler hem de belirli bir adayı tarif eden belgeler var

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından 22.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de çok sayıda öğretim elemanı takım ilanı yayımlanmıştır. “Öğretim …

By

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından 22.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de çok sayıda öğretim elemanı takım ilanı yayımlanmıştır.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelik” kapsamında kelam konusu takım ilanlarını değerlendirdiğimizde; birtakım öğretim vazifelisi ilanlarında “ilgisiz kısımlara“, kimilerinde ise belli adayı tanım eden “iştirak belgesi/sertifikalara” yer verildiği görülmektedir.

Kelam konusu takımları sırasıyla incelediğimizde;

1-Bilgisayar Programcılığı Programı:

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği yahut Matematik lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak. Üniversite onaylı Dijital Dönüşüm yahut Üniversite onaylı Dijital Dönüşüm ve Yeni Teknolojiler İştirak Dokümanı yahut sertifikasına sahip olmak.”

İlgili programa dört farklı alana imkan verilerek geniş bir iştirake baht tanınsa da, adayların müracaatlarının iştirak belgesi/sertifikayla sonlandırmak gerçek değildir. Gerçekten iştirak dokümanı bugün bir uzaktan eğitim yoluyla çarçabuk alınabilecek bir evraktır. Bu dokümanın olmaması adaylar için bir elenme sebebi olmamalı, olanlar için ise bir üstün yetenek göstergesi sayılmamalıdır. Münasebetiyle üniversitenin iştirak evrakı kuralını kaldırması uygun olacaktır.

2-Saç Bakım ve Hoşluk Hizmetleri Programı

Hoşluk ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmenliği Kısmı, Hoş Sanatlar yahut Eğitim Fakültelerinin Fotoğraf Kısmı’ndan lisans mezunu olup kamu kurumlarında en az 2 (iki) yıl grafiker olarak vazife yapmış olmak ve ayrıyeten belgelemek kaydıyla saç imal ve makyaj dizayncısı olarak çalışmış olmak. (Yükseköğretim Heyeti tarafından belirlenen uzmanlık alanı olduğundan ALES’ten muafiyet uygulanacaktır.)

Bu program, Yükseköğretim Konseyi tarafından ALES’ten muaf olarak belirlenmiştir. İlgili programlara başvuracak adayların muaf olabilmesi için kelam konusu alanda en az 2 (iki) yıl deneyimli olması YÖK’ün kararıdır. İlanda ise ilgili kişinin grafiker olarak deneyimli olması kural koşulmuştur. Haliyle “Saç Bakım ve Hoşluk Hizmetleri” alanında deneyimi olmayan birinin ALES’ten muaf olması mümkün değildir. İlanda güncelleme yaparak ALES kaidesi en az 70 olarak aranmalıdır.

3-Saç Bakım ve Hoşluk Hizmetleri Programı

Hoşluk ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmenliği Kısmı, Eczacılık Fakültesi yahut Fakültelerin İşletme Kısmı’ndan lisans mezunu olup belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisansını yapmış olmak. Alanı ile ilgili en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı Bayan Saç Tasarımı yahut Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı Saç Bölümü kurs bitirme evraklarından birine sahip olmak. (Yükseköğretim Konseyi tarafından belirlenen uzmanlık alanı olduğundan ALES’ten muafiyet uygulanacaktır.)

Üstteki emsal ilanda olduğu üzere, bu programa başvuracak adayların ALES’ten muaf olabilmeleri için “Saç Bakım ve Hoşluk Hizmetleri” alanında en az 2 yıl deneyimi olmalıdır. İlana bakıldığında, Eczacılık, İşletme üzere farklı alanlara yer verilmiş ve bu bireylerin alanı ile ilgili en az 3 yıl iş tecrübesi olması istenilmiştir. Burada deneyimin ilgili uzmanlık alanı olarak garanti altına alınması gerekir.

4-İş Sıhhati ve Güvenliği Programı

Mühendislik Fakültelerinin rastgele bir kısmından yahut Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup bu alanların birinde yahut İş Sıhhati ve Güvenliği yahut Fiziki Coğrafya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. A sınıfı İş Sıhhati ve Güvenliği evrakına sahip olmak

İş sıhhati ve güvenliği ülkemizde hala tam ehemmiyeti kavranamamakla birlikte, bu husustaki planlanan yasal düzenlemeler ise daima ertelenmektedir. Üniversiteler ön lisans, lisans ve yüksek lisans seviyesinde mezunlar vererek, kesime insan kaynağı noktasında katkı vermekle birlikte bir ekip şahıslarında önünü açmaya meyilli bir alana dönüşmüştür.

İlana bakıldığında, Mühendislik, Hukuk, İş Sıhhati ve Güvenliği ile Fiziki Coğrafya alanlarına yer verilmiştir. Öbür üç alanın programla ahengi noktasında kavramsal bir bağ kurulabilirken, Coğrafyanın alt kolu olan “Fiziki Coğrafya“ya da göz kırpılması “makul bir adayı” kısmen işaret etmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından kelam konusu takımların yine kıymetlendirilmesi gerek ilgili üniversite gerekse adayların mağdur olmaması açısından ehemmiyet arz etmektedir.

You may also like