İlanda, ders verme tecrübesi ‘tek dersle’ sınırlandıramaz!

09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi …

By

09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Giriş Imtihanlarına Ait Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmelik“in yürürlüğe girmesiyle birlikte yükseköğretim kurumları direkt ve denetime tabi tutulmaksızın duyurularını yayımlamaya başladılar.

Bireye özel duyurunun her çeşidini ve yolunu sizlerle paylaştığımızı düşünürken, yeni ve farklı bir örneği bu kere Erciyes Üniversitesi keşfetti!

Erciyes Üniversitesinin 05 Ağustos 2020 tarihli duyurusuna baktığımızda Rektörlük/Güzel Sanatlar Kısmına alınacak Öğretim Vazifelisi takım duyurusunda “Sanat Tarihi Kısmı Lisans Mezunu Olmak ve Sanat Tarihi Ana Bilim Kısmında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Klâsik Türk Sanatı ve Estetiği Dersi Verme Tecrübesine Sahip Olmak” özel kuralı bulunmaktadır.

Hoş Sanatlar Kısmına verilen duyuruda Müzik ve Sahne Sanatları, Fotoğraf, Görsel Irtibat ve Tasarım üzere kısım mezunları varken “Sanat Tarihi” alanında lisans ve yüksek lisans mezunlarına talih verilmesi aslında soru işareti iken, “Klasik Türk Sanatı ve Estetiği Dersi Verme Tecrübesine Sahip Olmak” koşulu duyurusu bireye özel hale getirmiştir. Mezkür Yönetmeliğin 6 unsurunun 5 nci fıkrasında muhakkak bir adayı tanımlayan özel kaide konulamayacağı, ayrıyeten ilgili hususun 6 ncı fıkrasında deneyimin de hangi tahsil seviyesinden sonra olduğunun açıkça belirtilmesi istenilirken görüldüğü üzere duyuru kaidesinde bu konulara da riayet edilmemiştir.

Yükseköğretim kurumları tarafından öğretim vazifelisi takımlarında tecrübe istenilmesi bilhassa “ders verme deneyimi” elbette nitelikli hizmet beklentisinin gereğidir. Ancak tanımlanmış “tek bir ders” üzerinden tecrübe istenilmesi üstte açıklanan konulara nazaran yasal olmadığı üzere etik de değildir. Mevcut haliyle duyuruya kaç kişinin başvuracağını kestirim etmeye herhalde gerek yoktur!

Son olarak, bireye özel ve yasal olmayan koşullarla akademik işçi temin etme nizamının nereye ve ne vakte kadar gideceğini bilemiyoruz. Lakin, ümidimizi canlı tutarak, sizlere bu mecradan gücümüz yettiğince yazmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz!

You may also like