Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 62 YDS puanlı adayı Erasmus birimine alacak

20 Aralık 2020 tarihli “Öğretim Vazifelisi İlanında 3 Kusur Birden ” başlıklı yazımızda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 10 …

By

20 Aralık 2020 tarihli “Öğretim Vazifelisi İlanında 3 Kusur Birden” başlıklı yazımızda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 10 Aralık 2020 günlü Resmi Gazete’de ilan edilen Öğretim Vazifelisi (Uygulamalı Birim) takımının üç farklı taraftan sıkıntılı olduğunu gündeme getirmiştik.

Bunlar;

– Yabancı lisanla direkt ilgili ünite olan Erasmus Koordinatörlüğüne yabancı lisan alanında eğitim görmüş adayların yerine Türk Lisanı ve Edebiyatı alanında doktora yapmış adaylara yönelik özel kural belirlenmesi,

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmelik“in 6 ncı unsurunda yer alan “…… YABANCI LİSANLA İLGİLİ UYGULAMALI ÜNİTELERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK ÖĞRETİM VAZİFELİSİ ATAMALARINDA, en az bir lisanda Yükseköğretim Konseyi tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 80 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puana sahip olma kuralı aranır.” kararına nazaran yabancı lisan kuralının 50 olarak belirlenmesi,

-Öğretim vazifelisi statüsünün uygulamalı ünite olarak ilan edilmesine karşın, başvuruyu sonlandırıcı halde yükseköğretim kurumlarında en az beş yıl ders verme tecrübesinin istenmesi,

Olarak özetlenmişti.

İlgili üniversite tarafından açıkça problemli olan bu takımla ilgili iptal ya da düzeltme yoluna gidilmezken, Üniversitenin web sayfasını denetim ettiğimizde imtihana sırf bir adayın gireceğini, ek olarak başvuran adayın yabancı lisan puanının ise 62,5 olduğu görülmektedir.

Mezkür Yönetmelik açık bir biçimde yabancı lisanla ilgili uygulamalı ünitelerinde istihdam edilecek öğretim vazifelisi atamalarında yabancı lisan puan kaidesini en az 80 olarak belirlemişken, üniversitenin bu hususta ilgili mevzuatı hangi münasebetlerle görmezden gelebildiğini anlamakta zorlanıyoruz.

Bu kapsamda, daha ileriki sonuçlarda gerek aday gerekse kurum nezdinde mağduriyetler yaratması kuvvetle mümkün olan bu takımın iptalinde yarar bulunmaktadır.

You may also like