Belediyeler, sözlü sınavla avukat alabilir mi?

Mahalli yönetimlerin, merkezi yerleştirme dışında kurumsal bir süreçle işçi almasının desteği Kamu Vazifelerine Birinci Kez Atanacaklar Hakkında …

By

Mahalli yönetimlerin, merkezi yerleştirme dışında kurumsal bir süreçle işçi almasının desteği Kamu Vazifelerine Birinci Kez Atanacaklar Hakkında İmtihan Yönetmeliğinin 27/A, B, C ve D unsurlarıdır. 27/A’nin birinci fıkrası şu formdadır:

“(1) Vilayet özel yönetimleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birlikleri ile döner sermayeli kuruluşların B kümesi takımlarına bu Yönetmeliğin Dördüncü Kısmında yer alan metot ve temellere nazaran atama yapılabileceği üzere, KPSS (B) kümesi puan sıralaması dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak takım sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar ortasında yapılacak yazılı ve/veya kelamlı imtihanlardaki muvaffakiyet sırasına nazaran de atama yapılabilir.”

27/B hususu ise şu biçimdedir:

“(1) Vilayet özel yönetimleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birlikleri ile döner sermayeli kuruluşlarca yapılacak imtihana müracaat formu, imtihanın tipi, imtihan hususları, imtihan şurasının teşkili, heyetin çalışma yordam ve asılları, imtihan sonuçlarının kıymetlendirilmesi, başarılı olan asil ve yedek adayların belirlenmesi yolu, imtihan sonuçlarına itiraz ile imtihana ait öteki konular İçişleri Bakanlığı ile Etraf ve Şehircilik Bakanlığınca ortaklaşa yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

27/B unsuruna gösterilen yönetmelik ise 24 aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tıklayınız.

Avukat alımında dair ayrıksı düzenleme yeniden Kamu Vazifelerine Birinci Sefer Atanacaklar Hakkında İmtihan Yönetmeliğinde yapılmıştı. 2012 yılında yönetmeliğe eklenen Ek 6. husus şu biçimdedir:

“Kamu kurum ve kuruluşları, özel mevzuatlarında imtihan, müracaat, kurul teşkili ve imtihana ait başka konularda düzenleme yapmak kaydıyla, hazine avukatı ve hukuk müşaviri takımları ile avukat takım ve konumlarına, KPSS (B) kümesi puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak takım yahut durum sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapacakları yazılı ve/veya kelamlı imtihanlardaki muvaffakiyet sırasına nazaran atama yapabilirler.”

Fakat bu unsur, Danıştay 12. Dairesince iptal edilmiş, bu iptal kararı da Cumhurbaşkanlığının itirazına karşın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurlunca onanmıştır. Danıştay Daireleri, kelamlı imtihanın, objektif bir imtihan olan KPSS’yi etkisizleştirdiği ayrıyeten kontrole imkan vermediğine dikkat çekmişlerdir.

Bu bağlamda, bir dava açılması hainde, emsal Danıştay İDDK kararı uyarınca mahalli yönetimlerin kelamlı imtihanla avukat alımının da iptal edilmesi mümkündür.

You may also like