Ankara Büyükşehir, itfaiye eri alımında, sözlüye alınacak adayları açıkladı

Teste girmeye hak kazanan adaylar; İlan edilen imtihan takvimine uymak zorundadır.
Teste gelirken Imtihan Giriş Evrakını müracaat …

By

Teste girmeye hak kazanan adaylar;

İlan edilen imtihan takvimine uymak zorundadır.
Teste gelirken Imtihan Giriş Evrakını müracaat sahifesinden temin edeceklerdir.
Test Giriş Dokümanı ile birlikte tanıtıcı fotoğraflı resmi kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı,ehliyet pasaport, evlilik cüzdanı vb.) ile spor materyallerini yanlarında bulunduracaktır.
Testin tatbik kısmına ait parkur aşağıda yayınlanmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Neferi Alımı Imtihan Takvimi –

Ön Lisans Listesi İçin Tıklayınız …

Meslek Lisesi Listesi İçin Tıklayınız …

İtfaiye Pratik Testi Parkur Aşamaları

İtfaiye tatbik testi için hazırlanan parkurumuz 8 etaptan oluşmaktadır. Test uygulanacak adayın spor kıyafetleri giymeleri ve baret (eldiven) takmaları gerekmektedir.

Parkurun tamamı ve uzaklıkları hazırlanan çizimde belirtilmektedir. Parkur başlangıç çizgisinde başla komutu gelince başlanır. Komut gelmeden başlanması durumunda aday tekrar başlatılır.

Parkur Etapları

1. Pürüz Altından ve Üstünden Geçme
Etaba başlayan aday birinci olarak ketin altından makbul 2. ketin üstünden makbul üçüncü handikabın altından makbul ve son handikaptan atlayarak vesair etaba geçerler. Bu etabın handikap ölçüleri hazırlanan çizimde belirtilmiştir. Mahzur altından ve üstünden geçecek adayların manileri yıkmadan ve yanlışsız olarak geçmeleri gerekmektedir. Nizami olarak köstekleri geçemeyen adayın tekrar bu etabı baştan başlaması gerekmektedir. Adaylar etabı akıllıca olarak yapmak zorundadır. Tekrar yapılan her etabın mühleti işlemeye devam edecektir.

Hedef: Yangın tarafında karşılaşılan köstekleri adayın nasıl geçtiğini ölçmektir.

2. Tünel
Bu etapta aday 3 metrelik tüneli elleri ve dizleri üzerinde sürünerek geçmesinden oluşmaktadır. Bu etabı yapamayan aday tekrar bu etabın başına gelip düzgün yapana kadar devam eder.

Emel: Sürünerek ilerleme suratını ölçmektir. Bu etap kapıyı kırarak giren itfaiye yiğidinin dumanlı ortamda sürünerek ilerlemesini örneklemektir.

3. Balyoz ile Lastik İlerletme
Bu parkurda aday 5 kg balyoz ile ağır bir nesneyi (225*70*R17,5 ebadında Kamyon Lastiği) minimum 1 metre vurarak ilerletmeye çalışmaktadır. Aday belirtilen araya kadar lastiği ilerletmek zorundadır. Aday lastiği ilerletmeden bu parkuru terk edemez.

Hedef: Adayın kol gücünü ölçmektedir. Bu etap binanın girişine gelen itfaiye askerinin kapıyı balyoz ile kırmasını örneklemektedir.

4. Maksada Su Sürece
Aday bu etapta 6 metre ileride bulunan 4 pencereden oluşan alev figürlü gayeleri 3,5 barlık Ne-Pi-Ro ile su işleyerek devirmeye çalışır. Aday tüm amaçları düşürene kadar bu parkuru terk edemez. Maksadın ölçüleri hazırlanan çizimde belirtilmiştir.

Maksat: Adayın el göz uyumunu ölçmektir. Etap sürünerek yangın kaynağını bulan itfaiye askerinin yangına müdahalesini örneklemektedir.

5. Merdivene Tırmanma
Aday 7 metrelik sürgülü merdivene çıkıp, merdivenin üst noktasından bulunan kornaya basar ve aşağıya geri iner. Merdivenden inerken basamakların kullanılması (kayarak yahut merdivenden atlayarak inmemesi gerekli) gerekmektedir. Aday bu etabı tamamlamadan yahut tutarlı yapmadan bir sonraki etaba geçemez. Adayın bu parkuru tamamlamadan terk etmesi halinde başarısız sayılacaktır.

Emel: Adayın yükseklik korkusunu ölçmektir. Etap merdiven ile müdahale edilmesi gereken yangın yahut kurtarma vakasını örneklemektedir.

6. Kazazede Taşıma
Bu etapta aday cansız modeli 10 metre ileri sürükleyerek taşımaya çalışmaktadır. Aday modeli belirtilen uzaklığa taşıyana kadar sonraki parkura geçemez.

Gaye: Adayın umumî kuvvetini ve yük taşıma kapasitesini ölçmektir. Yaralıyı bulan itfaiye askerinin yaralıyı inançlı kesime taşımasını örneklemektedir.

7. Renkli Bidon Taşıma
Bu etapta aday Al, Sarı ve Yeşil renklerinden oluşan 20 kg’lık bidonları 3 metre ileriye taşımaya çalışmaktadır. Adaylar renkli bidonları tek tek taşıyarak tıpkı renkte bulunan paspasların üzerine koymak zorundadır. Bu etabı aday akıllıca olarak yapmadan sonraki etaba geçemez.

Maksat: Adayın umum kuvvetini ve yük taşıma kapasitesi ile renk körü olup olmadığı ölçmektir.

8. Slalom
Bu etapta aday 6 adet bulunan ketin etrafından slalom yaparak geçmeye çalışır. Yanlışlı yapan aday bu etabı tekrar baştan yapması gerekmektedir. Gerçek yapamayan aday bu parkuru bitirmeden geçemez.

Hedef: Adayın yangın tarafında bulunan manileri nasıl geçtiğini ölçmektir.

Parkur, bu etabı tamamlayan adayın 10 metre depar atarak bitiş çizgisine ulaşması ile sona erer. Mühlet hesaplanmasında parkurun başlangıç çizgisinden geçip bitiş çizgisine ulaşıncaya kadar geçen vade temel alınır.

You may also like