Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı

Hatırlanacağı üzere, 18 Eylül 2020 tarihli yazımızda , Adıyaman Üniversitesi tarafından verilen öğretim vazifelisi duyurusunda “İKTİSADİ İDARİ …

By

Hatırlanacağı üzere, 18 Eylül 2020 tarihli yazımızda, Adıyaman Üniversitesi tarafından verilen öğretim vazifelisi duyurusunda “İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Kısmı Lisans mezunu olmak, Tarım Iktisadı alanında Yüksek lisans yapmış olmak” koşulu aranarak, farklı fakülte çatısı altında İşletme mezunu olan bireylerin müracaatlarına imkan verilmediğini, bu mevzu hakkında YÖK tarafından çok kısa müddet evvel önemli bir ihtar yapıldığına dikkat çekerek duyurunun düzeltilmesinde yarar olduğunu gündeme getirmiştik.

Bu sorunun düzeltilmesini beklerken, tıpkı üniversite öteki bir takımda YÖK’ün uyardığı mevzunun bilakis giderek, bir duyurusu daha sonlandırdı. Besni Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Kullanımı Kısmı Bilgi Idaresi Programı özel kuralı “İŞLETME FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK. İnternet Bilişim Teknolojileri Idaresi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Uzaktan Eğitim alanında çalışmalar yapmış olmak.” değiştirilmiştir.

Duyurunun düzeltilmiş haline nazaran değerlendirirsek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi çatısı altındaki öbür programlardan mezunlar bu takıma müracaat yapamamaktadır. Örneğin, İşletme Fakültesi çatısı altındaki İşletme kısmından mezun olan bir kişi bu takıma başvura yapabilmekte, lakin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme mezunu birebir eşdeğerliğe ve unvana sahip olmasına karşın müracaat edememektedir. YÖK’ün dikkat çektiği üzere bu durum eşitlik unsuruna açıkça terslik teşkil etmektedir.

Öteki taraftan, İnternet Bilişim Teknolojileri Idaresi alanı da her ne kadar istihdam edileceği programla uyumlu olsa bile, açık kaynak araştırmalarına nazaran yalnızca Afyon Kocatepe Üniversitesinde bulunmaktadır. Bu nedenle, duyuruya son derece hudutlu bir müracaat olabileceği gözden kaçmamalıdır.

Bu bağlamda, gerek Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında gerekse Bilgi Idaresi Programında duyuru edilen Öğretim Vazifelisi takımlarının Adıyaman Üniversitesi tarafından tekrar gözden geçirilmek suretiyle geniş bir iştirake imkan verecek formda düzeltilmesi gerekmektedir.

You may also like