2021 yılı JSPS’ye başvuru süresi uzatıldı

Uzman Erbaşlıktan Astsubay Çavuşluğa geçiş imtihanı 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van ve Erzurum vilayetlerinde yapılacak …

By

Uzman Erbaşlıktan Astsubay Çavuşluğa geçiş imtihanı 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van ve Erzurum vilayetlerinde yapılacak.

Müracaatlar 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sonlanacak.

Bu imtihanla ilgili adaylarda aranacak genel koşullar şu halde belirlendi.

A. Bu bentteki koşulları sağlayan uzman erbaşlardan, Jandarma Genel Komutanlığının gereksinim duyacağı ölçü kadarı , Astsubay Çavuşluğa naspedilir.

1. Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksekokul yahut meslek yüksekokullarından mezun olmak

2. Müracaat tarihinde 4.hizmet yılını tamamlamış, 8. hizmet yılını bitirmemiş olmak

3. Yapılacak imtihanlarda başarılı olmak

4. Astsubaylık için imtihana müracaat tarihinde uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren en az bir yıl sicil almış ve almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması , sicil tam notunun yüzde 80 ve daha üstünde olmak

5. Genel Kültür, mesleksel bilgi, karakter ve ahlak bakımından Astsubaylığa layık olduğuna ait olarak, sıralı sicil üstlerince hakkında nitelik dokümanı olumlu düzenlenmiş olmak

6. 08/10/1986 tarihli ve 11092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde aranan sıhhat niteliklerine haiz olmak

7. Tabi tutulacakları temel askerlik ve Astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminde başarılı olmak

B. Aşağıda kuralları haiz olan uzman erbaşlardan; Jandarma Genel Komutanlığının gereksinim duyacağı ölçü kadarı, Astsubay meslek yüksekokullarında verilecek tahsil ve eğitimi müteakip Astsubay Çavuş naspedilirler.

1. Astsubay meslek yüksekokulunun bağlı olduğu Jandarma Genel Komutanlığı tarafından onaylanan sivil lise yahut dengi okullardan mezun olmak

2. Muvazzaf Astsubay olmaya istekli olmak

3. Uzman Erbaş olarak en az bir yıl hizmet etmek

4. Kontrat müddeti içinde müracaatta bulunmak

5. Astsubay meslek yüksekokulu giriş imtihanına müracaat yapılan yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak

6. 16/10/2003 tarihli ve 25262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Astsubay meslek yüksekokulları yönetmeliği ile yol ve temelleri yürürlüğe konulacak yönergede belirlenen Astsubay meslek yüksekokuluna girmek için tabi olacağı imtihanda ve gerek görülmesi halinde yapılacak mülakat imtihanında başarılı olmak

7. Astsubay meslek yüksekokulu giriş imtihanına müracaat tarihi esnasında uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun yüzde 80 ve daha üstünde olmak

8. Genel Kültür, mesleksel bilgi, karakter ve ahlak bakımından Astsubaylığa layık olduğuna ait olarak, sıralı sicil üstlerince hakkında nitelik dokümanı olumlu düzenlenmiş olmak

9. Türk Silahlı Kuvvetleri Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine nazaran askeri öğrenci adaylarında aranan sıhhat niteliklerine haiz olmak

C. Uzman Erbaş statüsünü sona erdirecek hatalardan nezaret altına alınanlar, tutuklananlar yahut taksirli cürümler hariç olmak üzere haklarında kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı müddetince astsubaylığa geçirilmek için imtihana alınmazlar. Hazırlık soruşturması sonunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yahut yargılama sonucunda beraat etmeleri halinde öteki kurallara haiz olmaları kaidesiyle imtihana kabul edilirler.

Ç. Seçme imtihanında başarılı olmak ve muvaffakiyet sıralamasında belirlenen kontenjan içersinde yer almak

D. Başvurduğu tarih ve tahsile başlayacağı müddet içerisinde rastgele bir nedenle uzman erbaş statüsünü kaybetmemek

E. Türk Silahlı Kuvvetleri Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sıhhat niteliklerine haiz olmak ve yapılacak sıhhat muayenesinde müracaat ettiği sınıfla ilgili Sağlam, Jandarma Astsubay olur raporu almak

F. Müracaat tarihinden sonra astsubay olabilmek için gerekli olan koşulları değişen işçinin durumları birlik komutanlıklarınca vakit geçirilmeden ilgili evraklarla birlikte Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir

G. Astsubay adayı olabilme şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar tahsile başlamış olsalar bile kursla ilişikleri kesilir.

Ğ. Hakkında olumsuz yahut yetersiz nitelik dokümanı tanzim edilen uzman erbaşlara imtihana girmelerinin uygun görülmediğine dair yazı bildiri edilerek kıt’a özlük evraklarında 5 yıl müddetle saklanacaktır.

You may also like