2020/7 KPSS kılavuzunda yer alan kadrolara kimler başvurabilecek?

Geçen hafta içinde, ÖSYM tarafından 2020/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlanmıştır. Lakin bu kılavuz, bir mahkeme kararına binaen yapılmaktadır …

By

Geçen hafta içinde, ÖSYM tarafından 2020/7 KPSS tercih kılavuzu yayımlanmıştır. Lakin bu kılavuz, bir mahkeme kararına binaen yapılmaktadır. Dolaysıyla 2020 yılı içerisindeki alımlara başvuramadığı için hakları ihlal edilen kamu kurumlarında çalışan adaylar başvurabilecektir.

Hatırlanacağı üzere, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’a 2020 yılı içerisinde Süreksiz Husus 19. eklenmiştir. Bu unsur şu biçimdedir:

“Tarım ve Orman Bakanlığınca 2020 yılı içerisinde bu Temeller kapsamında, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından direkt yapılacak merkezi yerleştirme sonuçlarına nazaran istihdam edilecek kontratlı işçi alımlarında, hali hazırda kamu kurum ve kuruluşlarında vazife yapmakta olanların ataması yapılmaz.”

Bu hususun iptali için Danıştay’a dava açılmıştır. Danıştay 2. Dairesinin E.2020/973 sayılı evrakında açılan davada, Mahkemenin 06.10.2020 tarihli kararı ile dava konusu sürecin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay’ın kararı bağlamında, Mahkeme kararının uygulanması için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp Danıştay kararı ile iptal edilen kararın pürüzü nedeniyle tercih yapmayanlar için ÖSYM tarafından 21-27 Ocak 2021 tarihleri ortasında tercihleri alınmaya başlanmıştır.

Dolaysıyla, tercih kılavuzda yer alan durumlara YALNIZCA 9 Haziran 2020 tarihi itibariyle bir kamu kurumunda çalışıp da, süreksiz husustan ötürü müracaat yapamayanlar müracaat yapabilecektir.

Bir kamu kurumunda çalışmasına karşın 9 Haziran 2020 tarihinde başvurup yerleşen lakin süreksiz 19. husustan ötürü ataması yapılmayan adayların hakları korunacağından bu durumdakilerin başvurmasına gerek bulunmamaktadır.

2020/7 KPSS Tercih kılavuzu için tıklayınız.

You may also like