Yusuf Yazgan: Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI’NIN KALDIRILMASI MECBURÎ HALE GELMİŞTİR “Kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, bu sınıftaki kamu …

By

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI’NIN KALDIRILMASI MECBURÎ HALE GELMİŞTİR

“Kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, bu sınıftaki kamu vazifelileri tahsil durumlarına uygun takımlara atanmalı yahut genel yönetim hizmetleri sınıfı kapsamına alınmalıdır” halinde açıklama yapan Ofis Memur-Sen Genel Lideri Yusuf Yazgan “1965 yılından kalan Yardımcı Hizmetler Sınıfı artık miadını doldurmuştur. Evvelden eğitim düzeyi ilkokul, ortaokul olan işçinin yer aldığı bu sınıfta artık üniversite mezunu hatta 2. lisans eğitimini yapanlar dahi var. Yardımcı hizmetler sınıfındaki çalışanın yerine getirdiği hizmetlerin, hizmet alımı yoluyla şirketlere gördürülmesi mümkün hale getirilmiştir. Hatta geçtiğimiz yıllarda taşeron olarak bilinen bu kapsamdaki yaklaşık 500 bine yakın işçi emekçi takımlarına alındı” halinde konuştu.

Yazgan “Geçmiş devirlerde bir muhtaçlık olan bu hizmet sınıfına günümüzde muhtaçlık kalmamıştır. Yardımcı hizmetler sınıfındaki işçi ek göstergeden yararlanamamakta ve pek çok özlük hakkı bakımdan mağdur edilmektedir. Talebimiz Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak tahsil durumlarına uygun takımlara geçirilmesi bu yolla mali ve toplumsal haklarının güzelleştirilmesidir ” dedi.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI İŞÇİSİ, MİSYONDA YÜKSELMEDE SIKINTILAR YAŞAMAKTADIRLAR.

Yazgan, “Devlet memurlarına ait hizmet sınıflarında misyon yapanlardan yalnızca Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olanlar için ek gösterge belirlenmemiş olmasından ötürü, Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanı maaş ve emeklilik hakları bakımından birçok sorun yaşamaktadır. 657 sayılı Kanunun taşeron işçi istihdamını mümkün kılan düzenlemeleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının yardımcı hizmet işlerini taşeron emekçilere gördürme yoluna sıklıkla gitmekte olmaları nedeniyle, yardımcı hizmet niteliğindeki vazifelerin Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanına gördürülmesi zaruriliği da ortadan kalkışmış bulunmaktadır. Yardımcı Hizmetler Sınıfının tümden kaldırılması ve bu sınıfta çeşitli unvanlarda misyon yapan çalışandan; Mesleksel ve teknik tahsile sahip olanlar “Teknik Hizmetler Sınıfına”, Mesleksel ve teknik tahsile sahip olmayanların ise “Genel Yönetim Hizmetleri Sınıfına” geçirilmesiyle, bu hizmet sınıfının varlığından kaynaklı sıkıntılar da ortadan kalkacaktır” dedi.

ÇAĞDIŞI UYGULAMAYA SON VERİLMELİ

Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını geçmişte toplu mukavele masasına da taşıdıklarını hatırlatan Yazgan ” Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda (aşçı, bekçi, berber, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı, terzi, mübaşir vb.) misyon yapan ve sayıları yaklaşık 110 bini bulan işçi bulunmaktadır. Yardımcı hizmetler takımında çalışan kamu vazifelileri mağduriyetler yaşamakta ve hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler. Ayrıyeten Yardımcı Hizmetler Sınıfı işçisi, takım unvanlarına ait vazifeleri unvan bazında net olarak belirlenmemiş olmasından kaynaklı problemler yaşamaktadır” dedi.

Yazgan “Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak bu sınıftaki kamu vazifelileri öncelikli olarak tahsil durumlarına nazaran hizmet sınıflarındaki takımlara geçirilmelidir. Emeğe hürmet, alın terinin kutsallığına inanıyorsak çağdışı kalmış uygulamaya son verilmeli, adalet yerini bulmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması için yasal düzenleme çalışmaları acilen yapılmalıdır” diye konuştu.

You may also like