Yatırımcıya Cumhurbaşkanı garantisi

İŞ ve yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik türel garanti, yeni teşvikler başta olmak üzere ıslahat adımları için düğmeye basıldı. Lider Recep …

By

İŞ ve yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik türel garanti, yeni teşvikler başta olmak üzere ıslahat adımları için düğmeye basıldı. Lider Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı 2021 ajandasındaki değerli başlıklar şöyle:

MALİYET AZALACAK: İş ve yatırım ortamını etkileyen bürokratik süreçler kolaylaştırılacak. Yatırım süreçlerini etkileyen maliyetler azaltılacak.

MÜSAADELER HIZLANACAK: Lokal idarelerin yatırım müsaadelerine ait uygulamaları kolaylaştırılacak. Zorlaştırıcı uygulamalar kaldırılacak. E-belediye uygulaması yaygınlaştırılarak yeknesaklık sağlayacak.

TÜZEL TEMİNAT: Aralık 2021 tarihine kadar yargıda teknolojik imkanlar kıymetli oranda artırılacak.

ARABULUCULUK YAYGINLAŞTIRILACAK: Arabuluculuk sistemi yaygınlaştırılarak uyuşmazlıklar daha kısa müddette çözülecek. İhtisas mahkemelerinde misyon yapan yargıçlara imar, etraf, yatırım üzere bahislerde eğitim verilecek.

HARAÇ MEZAT SATIŞA SON: Yeni icra dairesi modeli öncelikle iş yoğunluğu olan yerler olmak üzere yaygınlaştırılacak. Sanal icra dairesi uygulamasına başlanacak. İcra-iflas süreçlerindeki kusur hissesi azaltılacak, haczedilen malın gerçek kıymetinde satılması sağlanacak.

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOSU: Yedieminlik müessesi ıslah edilecek. Lisanslı yediemin deposu uygulamasına geçilecek, tasfiye yolu tekrar düzenlenecek.

BEYANNAMELER SADECELEŞECEK: İş yapma kolaylığının artırılması için vergi beyannameleri gözden geçirilerek sadeleştirilecek. Özgür ticaret muahedeleri cari istikrarın sürdürülebilirliği gözetilerek tamamlanacak.

Hazal Ateş

You may also like