Yargıtay’dan ‘mesai’ kararı! O bireylere, fazla mesai fiyatı yok

Özel bölümde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal bir karara imza atan Yargıtay, müdür ya da üst düzeyde yönetici olan çalışanlara fazla …

By

Özel bölümde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal bir karara imza atan Yargıtay, müdür ya da üst düzeyde yönetici olan çalışanlara fazla mesai fiyatı ödenmeyeceğine hükmetti. Kararın münasebetini de açıklayan yüksek mahkeme, yöneticilerin çalışma gün ve saatlerini kendileri belirlediği için fazla çalışma fiyatına hak etmediğine dikkat çekti.

Bundan bu türlü yalnızca, iş yerinde sorumlu müdüre talimat veren bir öbür yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde üst düzeyde yöneticilere fazla mesai fiyatı ödenebilecek.

MAHKEME KABUL ETTİ DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Özel bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan genç, hiçbir tazminat ve personellik alacağı ödenmeden kapı önüne konuldu. İş Mahkemesi’nde dava açan pazarlama müdürü, maaş ve prim sistemi ile çalıştığını, kıdem ve ihbar tazminatı ile öteki personellik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalı şirket avukatı ise haksız davanın reddine karar verilmesini savundu. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

MÜDÜRE FAZLA MESAİ FİYATI YOK

Geçen günlerde kararını açıklayan 9. Hukuk Dairesi, özel kesimde müdür ve yönetici olarak çalışan kimselerin fazla mesai fiyatı alamayacağına hükmetti.

Fazla çalışma yaptığını argüman eden emekçinin bu savını ispatla yükümlü olduğunun vurgulandığı kararda; şu sözler yer verildi:

“İş yerinde üst seviye yönetici pozisyonda çalışan personel, vazife ve sorumluluklarının gerektirdiği fiyatının ödenmesi durumunda, ayrıyeten fazla çalışma fiyatına hak kazanamaz.

Bununla birlikte üst seviye yönetici pozisyonunda olan çalışana birebir yerde vazife ve talimat veren bir öbür yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, çalışanın çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden kelam edilemeyeceğinden, yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma fiyatı talep hakkı doğar.

O halde üst seviye yönetici bakımından şirketin yöneticisi yahut idare konseyi üyesi tarafından fazla çalışma yapması istikametinde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir.

İş yerinde yüksek fiyat alarak vazife yapan üst seviye yöneticiye patron tarafından fazla çalışma yapması istikametinde açık bir talimat verilmemişse, vazifesinin gereği üzere yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma fiyatı talep edemeyeceği kabul edilmelidir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davacının satış pazarlama müdürü olduğunu tez etmiş evrak kapsamında dinlenilen taraf şahitleri da, davacının proje ve satış müdürü olarak çalıştığını beyan etmişlerdir.

Somut uyuşmazlıkta, davacıyla tıpkı yerde misyon yapan ve davacıya talimat veren bir öteki yönetici ya da şirket ortağı bulunup bulunmadığı, emekçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirleyip belirmediği konularının araştırılarak sonucuna nazaran bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi kusurludur.

Ayrıyeten yapılacak araştırma sonrasında davacının üst seviye yönetici olmadığı belirlenirse fazla mesai fiyat alacağı hesaplanırken şahitlerin çalıştıkları devirle sonlu olarak tanıklıkları geçerli kabul edilerek hesaplama yapılmalıdır.

Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

You may also like