Yapı kontrol kuruluşlarına kesilen para cezalarına karşı üst derece yargı yolu

Anayasa Mahkemesi, 4708 sayılı Yapı Kontrolü Hakkında Kanun’daki, “yapı kontrolü kuruluşlarına kesilen idari para cezasına karşı yapılan itiraz …

By

Anayasa Mahkemesi, 4708 sayılı Yapı Kontrolü Hakkında Kanun’daki, “yapı kontrolü kuruluşlarına kesilen idari para cezasına karşı yapılan itiraz üzerine verilen mahkeme kararlarının kesin olduğunu” öngören düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete’de yayımlanan kararına nazaran, Tekirdağ 2. Yönetim Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan 4708 sayılı Yapı Kontrolü Hakkında Kanun’un 8. unsurunun dördüncü fıkrasında yer alan “İtiraz üzerine verilen mahkeme kararları nihaidir.” cümlesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Müracaat kararında, kontrol misyonunu mevzuata uygun yerine getirmediği gerekçesiyle bir yapı kontrol şirketi hakkında verilen idari para cezalarının çok yüksek ölçülere ulaşabildiği, bu sebeple bu kararlara karşı üst derece yargı yolunun açık olması gerektiği savunuldu.

Anayasa Mahkemesi, iptali istenen düzenlemeyi anayasaya muhalif bularak iptal etti.

Münasebette, mahkemelerce verilen kararın bir diğer yargı mercii tarafından denetlenmesini talep etme hakkının, yargılamanın konusuna nazaran rastgele bir kısıtlamaya tabi olmaksızın anayasanın 36. hususunda düzenlenen hak arama hürriyeti kapsamında teminat altına alındığı belirtildi.

Kararın denetlenmesini talep etme hakkının, tüm yargılamalar için geçerli olduğu vurgulanan münasebette, idari para cezasına karşı yapılan itiraz üzerine verilen mahkeme kararlarının kesin olduğunu öngören kuralın, “hükmün diğer bir mahkeme tarafından denetlenmesini talep etme hakkı”na sınırlama getirdiği kaydedildi.

İlgili kanun uyarınca verilen idari para cezalarının yüksek meblağlara ulaşabildiği, bunun kişinin mali durumu üzerinde yarattığı tesir prestijiyle ağır ve önemli bir yaptırım olduğu tabir edilen münasebette, “Kişinin mali istikametten epey ağır bir ceza ile karşı karşıya kalması sonucunu doğurabilen bu nitelikteki kararların kontrole tabi tutulmasının değeri yadsınamaz. Kelam konusu kararların kontrole kapalı tutulmasıyla şahsa yüklenen külfet, yargılamanın makul müddette sonuçlandırılması ve metot iktisadının sağlanması emelleriyle da olsa haklı kılınamaz. Bu prestijle itiraz konusu kural, kararın denetlenmesini talep etme hakkına yönelik orantısız bir sınırlama getirmektedir.” tespitleri yapıldı.

You may also like