Yabancıya da varlık barışı

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine nazaran: Son varlık barışında, yurtdışında dövizi bulunan bir kişi, Türkiye’de vergi mükellefi ya da …

By

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine nazaran: Son varlık barışında, yurtdışında dövizi bulunan bir kişi, Türkiye’de vergi mükellefi ya da vatandaş olmasa da Türkiye’deki bir bankaya yapacağı bildirim sonrası parasını aktarabilecek ve bu dövizle ilgili vergi incelemesi yapılmayacak. Türkiye’ye fiziki olarak getirilen paralar için bildirime istinaden Gümrük yönetiminden alınan evrak kâfi olacak.

Gelir Yönetimi Başkanlığı, yurtdışı ve içindeki döviz ve TL üzere kaynakların kayıt içine girmesi hedefiyle geçen sene kasım ayında kanunlaşan ve Haziran 2021 sonuna kadar bildirim mühleti bulunan varlık barışı ile ilgili rehber hazırladı. Rehberde, düzenlemeyle ilgili adımlar şöyle aktarıldı:

Bildirimler TL

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçları, bildirime husus olabilecek. 30 Haziran’a kadar Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlara bu varlıklarını bildiren kişi ve şirketler, varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Müracaatlar, vekiller yasal temsilciler tarafından da yapılabilecek. Bildirilen varlıklara ait rastgele bir doküman talep edilmeyecek. Bildirimler TL pahası üzerinden yapılacak.

Ortağın parası

Yurtdışında sahip olunan mülkler, paraya çevrilerek varlık barışından yararlanabilecek. Kanunun çıktığı 17 Kasım prestijiyle yurtdışında dövizi bulunan bir kişi, Türkiye’de vergi mükellefi olmasa da varlık barışına başvurabilecek. Türkiye’deki bir bankaya yapacağı bildirim sonrası parasını aktarabilecek ve bu dövizle ilgili rastgele bir vergi hesaplanmayacak, vergi incelemesi yapılmayacak. Bir limited şirketi, yurtdışındaki bir bankada şirketin hesabında olmayıp ortağın hesabında bulunan dövizi de şirket ismine bildirebilecek ve vergisiz varlık barışı uygulamasından yararlanabilecek. Yurtdışındaki varlıklar, yurtdışındaki bankalardan kullanılan ve 17 Kasım 2020 prestijiyle yasal defterlerde kayıtlı olan kredilerin ödenmesinde de kullanılabilecek. Bu tip ödemelerde paranın Türkiye’ye getirilme kaidesi aranmayacak.

30 Haziran 2021’e kadar bildirilmesi, bildirimden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi gereken döviz ve gibisi varlıklar için Türk vatandaşı ya da vergi mükellefi olma zaruriliği bulunmayacak.

You may also like