Vilayet ve ilçe ulusal eğitim müdürlükleri, okul öncesinde, uzaktan eğitim kararı alabilecek

MEB Okul Öncesine Pedagojik Yaklaşımla Orta Veriyor! MEB evvel tüm okullarda yüz yüze eğitime orta vermiş sonraki gün okul öncesinde yine yüz …

By

MEB Okul Öncesine Pedagojik Yaklaşımla Orta Veriyor!

MEB evvel tüm okullarda yüz yüze eğitime orta vermiş sonraki gün okul öncesinde yine yüz yüze eğitime geçilmişti. Münasebet çalışan anne babalar olarak gösterilse de, devlet okullarında yüz yüze eğitimin 3 saat (30 dakikalık 6 etkinlik) yapıldığı düşünüldüğünde çalışan anne babalara katkı sunmasının sıkıntı olduğu açıktı.

Pandeminin geldiği nokta, küçük çocukların kendilerini muhafazaları noktasındaki problemler, okullarımızdaki hijyen ortamları ve kış mevsiminin gelmesi de düşünüldüğünde yüz yüze eğitime orta verilmesi gerekirdi.

Son günlerde sendikalardan gelen açıklamalarda Temel Eğitim Genel Müdürü Dr.Cem Gençoğlu ile görüşüldüğü gündeme gelmişti. Eğitimci kimliğe sahip genel müdürün pedagojik bir yaklaşımla mevzuyu bakan beyin talimatıyla incelediklerini, çalıştıklarını söylediği basında yer almıştı.

Yüz yüze eğitime orta verilmesi durumunda birinci akla gelen uzaktan eğitim olmaktadır. Uzaktan eğitim denilince de akla internet üzerinden canlı ders uygulamaları gelmektedir. Okul öncesi öğrencilerine canlı ders uygulaması yapmak ya da uzun müddet yapmak çok da imkanlı değildir.

Pedagojik de değildir. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü daha evvel pedagojik münasebetlerle aldığı haftalık ders saati sayısını 30’den 20’ye düşürme kararından da geri dönmüştü. Geri dönüşün münasebeti ise ek ders noktasında yaşanan problemler gösterilmişti.

MEB’in bu evrede aldığı karar pedagojik bir yaklaşım içermektedir. Okul öncesi çocuklarımızın bu süreçte büsbütün kendi haline bırakılması da düşünülemezdi. Öğretmenlerin de bu tarafta bir talebi esasen yoktu. Uygulamada sürecin okul yöneticileri dahil herkes tarafından pedagojik bir yaklaşımla, öğrenci ve öğrencinin eğitimi temel alınarak yürütülmesi gerekmektedir.

Öğrencileri saatlerce PC başında tutmamaya yönelik pedagojik yaklaşımlar da yerindedir.

Tüm sınıflar açısından birebir durum kelam bahsidir. Yani çocukların hatta öğretmenlerin de uzaktan eğitim ismi altında bu kadar uzun mühlet PC başında bulunmaları sakıncalıdır. Üstelik bu çalışmalar aile nizamının, yemek, dinlenme tertibini de yok edecek saat ve günlere yayılmaktadır. MEB’de tüm ünitelerin ders-ek ders, ek ders-faaliyet (varsa var yoksa yok üzere yaklaşım) kıskacından kurtarmaları, akla, mantığa, bilimsel gerçeklere ve pedagojik yaklaşımlara nazaran düzenlemeler yapmaları gerekmektedir. Aksi halde bir çok şey mış üzere yapılmış olur ve kazananı maalesef olmaz.

Yani öğretmenden kaynaklanmayan meseleler öğretmene yüklenmemeli, bu noktada gelen baskıları bertaraf etmek için de pedagojik olmayan doğruluğuna imzalayanın dahi inanmadığı yaklaşımlar sergilenmemelidir. Bu yaklaşım günü kurtarır ancak geleceğe ziyan verir hatta vermektedir.

You may also like