Vergi yapılandırması hangi borçları kapsıyor, ödemeler ne vakit başlayacak?

Milyonlarca borçlu tarafından beklenen yapılandırma Resmi Gazete’de yayınlandı. Düzenlemeyle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Kıymet …

By

Milyonlarca borçlu tarafından beklenen yapılandırma Resmi Gazete’de yayınlandı. Düzenlemeyle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Kıymet Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yine yapılandırılabiliyor ve 18 taksitte ödeme kolaylığı getirildi.

VERGİ YAPILANDIRMASI HANGİ BORÇLARI KAPSAYACAK?

Yapılandırma kapsamında ve kapsam dışında kalan borçlar şu biçimde;

* Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Toplumsal Güvenlik Kurumu’na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel yönetimlere, YİKOB’lara olan borçlar,

* Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma bedel vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, etraf paklık vergileriyle ceza ve gecikme faizleri,

* Tahsil kredisi borçları, kamunun kira alacakları,

* Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler,

* TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB’in kredi alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler,

* Özel yönetimlerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama süreçlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat hisseleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel yönetimler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü’nün sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları (Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ise kapsamda olmayacak.) yer alacak.

* 31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olacak. İhtilaflı alacaklar da kapsama girmiyor. İsimli para cezaları, düzenleyici denetleyici heyetler tarafından verilen idari para cezaları, COVID-19’la gayret kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları ve yasak yerlerde tütün kullanımı nedeniyle verilen para cezaları kanunun kapsamı dışında tutulacak.

VERGİ YAPILANDIRMASI ÖDEMELERİ NE VAKİT BAŞLAYACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Toplumsal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler de şubat ayında başlayacak.

Ödemeler için tarih muhakkak oldu. Vergi yapılandırmasında borç ödeyecek vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler için 2021 Ocak ayında, Toplumsal Güvenlik Kurumu için ise şubat ayında ödemelere başlayacak.

You may also like