Uzmanların Temel Eğitim yenileme mühleti uzatıldı

Adalet Bakanlığı Uzmanlık Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya nazaran; 2018 yılında sicil ve listeye kaydedilen uzmanlar bakımından …

By

Adalet Bakanlığı Uzmanlık Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya nazaran; 2018 yılında sicil ve listeye kaydedilen uzmanlar bakımından yenileme eğitimine katılmak için öngörülen müddet 2021 yılı sonuna kadar uzatılmış olup 2018 ve 2019 yıllarında listelere kaydolan eksperlerin 2021 yılı içerisinde yenileme eğitimlerini alması gerektiği bildirildi.

İşte O Duyuru;

03/08/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uzmanlık Yönetmeliği’nin “Bölge şurasının görevleri” başlıklı 21 inci unsurunun birinci fıkrasının (b) bendinde “Bilirkişiliğe kabule ve uzmanların sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek”. ve tıpkı fıkraının (c) bendinde “Sicile kayıtlı eksperlerin temel ve alt uzmanlık alanlarına nazaran bölge listesini oluşturmak.” uzmanlık bölge heyetlerinin misyonları ortasında sayılmıştır. Uzmanlık bölge heyetlerince anılan Yönetmelik kapsamında birinci listeler 2018 yılında oluşturulmuş olup gereksinime binaen 2019 yılında yeni uzmanlar, bölge şuraları listelerine eklenmiştir.

Birebir Yönetmeliğin “Temel eğitim” başlıklı 30 uncu hususunun altıncı fıkrasında “Teorik eğitim ve uygulama eğitiminin içeriği, formülü ile yordam ve asılları bu alanlardaki gereksinime nazaran Daire Başkanlığınca güncellenebilir.” kararı, sekizinci fıkrasında, “Bilirkişilere, uzmanlık eğitim müsaadesi verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam altı saatten az olmamak üzere üç yılda bir kez yenileme eğitimi verilir. Uzmanlar yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitimine katılmayan eksperler bu eğitimi almadıkça tekrar uzmanlık yapmak için müracaatta bulunamaz.” kararı yer almakta olup uzmanlık sicil ve listesine kayıtlı uzmanların sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde uzmanlık yenileme eğitimine katılmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Bu kapsamda, 2018 yılında sicile ve listeye kaydedilen eksperlerin 2020 yılı içerisinde yenileme eğitimine katılmaları ve devamında tekrar uzmanlık yapmak isteyenlerin müracaatlarının alınması Daire Başkanlığımızca planlanmıştı. Bu kapsamda, üstte anılan Yönetmelik unsurunun altınca fıkrası çerçevesinde, gereksinime nazaran teorik ve uygulama eğitimlerinin ve yenileme eğitimlerinin içeriği, metodu, adap ve temellerinin güncellenmesi konusunda bir çalışma başlatılarak eğitim müfredatının yeni gelişmeler ve gereksinimler doğrultusunda daha faal ve verimli bir eğitim yapılması amaçlanmış ve bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar uzmanlık temel ve yenileme eğitimlerinin 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren süreksiz müddet ile durdurulmasına karar verilmişti.

Fakat, Dünya Sıhhat Örgütü tarafından 11/03/2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyayı tesiri altına alan Covid-19 salgınının Ülkemizde de görülmeye başlanması ile birlikte salgının Ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi ve şahısların sıhhatinin korunması maksadıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, misyon ve yetki alanı çerçevesinde Bakanlığımız ve başka çeşitli kurum ve kuruluşlarca birçok idari önlem alınmış ve her geçen gün yeni önlemler alınmaya devam edilmektedir. Alınan bu önlemlerin sürdürülebilir olmasını sağlamak virüsün bulaşma ihtimalini en aza indirmek ile mümkündür.

Bu bağlamda, Uzmanlık Temel Eğitiminin Metot ve Temellerine Ait 11/08/2017 tarihli ve 169 No’lu Bakanlık Genelgesi ile öngörülen yüz yüze eğitim yordamının uygulanmasının Covid-19 salgınının yayılmasının en aza indirilmesi emeliyle alınan sıkı önlemlerin virüsün yayılma suratına olumsuz istikamette tesir etme bakımından yüksek risk taşıdığı gözetilerek yapılan kıymetlendirme sonucunda, 2018 yılında sicil ve listeye kaydedilen uzmanlar bakımından yenileme eğitimine katılmak için öngörülen müddet 2021 yılı sonuna kadar uzatılmış olup 2018 ve 2019 yıllarında listelere kaydolan uzmanların 2021 yılı içerisinde yenileme eğitimlerini alması uygun görülmüştür. 2018 yılı itibariyle uzmanlık sicili ve bölge eksper listelerine kaydı yapılmış olup 3 yıllık müddetleri yıl sonu itibariyle dolacak olan uzmanların listedeki kayıtları uzatma nedeniyle devam edeceğinden bu kademede uzmanlık bölge şuralarına yine başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. Salgının seyrine nazaran durumun tekrar kıymetlendirilmesi halinde ayrıyeten bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitim kuruluşlarının, uzmanların ve kamuoyunun dikkatine hürmet ile duyurulur.

Ayrıntılı bilgi için https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/

You may also like