‘Türkiye her kaidede vatandaşının hukukunu müdafaayı sürdürecektir’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT WORLD Forum’a görüntü konferans ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: Ülkemiz içi …

By

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT WORLD Forum’a görüntü konferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Ülkemiz içi ve dışından birikimleriyle foruma katkıda bulunacaklara teşekkür ediyorum.

Bir müddettir yükselmekte olan yeni medya araçları salgının ortaya çıkardığı tabloda daha da yaygınlık kazandı. Basında da dijitalleşme öne çıkmaya başladı.

Klâsik medyanın tesirini yitirdiğini söyleyemeyiz.

İşin uzmanları tarafından TRT WORLD forumda yapılacak tartışmaların bize yeni ufuklar çizeceğini düşünüyorum.

Hiçbir kontrolün olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir.

Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır.

Toplumsal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla bu hususta çok önemli meseleler yaşanıyor.

Sınırsız özgürlük başlığı altında kontrolsüz bir alan oluşturularak yeni mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriyor.

Siber zorbalık başta olmak üzere ruhsal ve toplumsal sıkıntılara kapı aralıyor.

Mağdurlar birden fazla vakit şikayetlerini ulaştırabilecekleri muhatap ya da türel mecra bulamıyor.

Devletlerin vatandaşlarını korumak için attığı uygun niyetli adımlar özgürlüklere müdahale parantezine alınıp akim bırakılmaya çalışılıyor.

Bu süredeki sıkıntıları lisana getiriyor kimsenin hukukun üstünde olmadığını söylüyoruz.

Toplumsal medya şirketlerine ülkemizde temsilci bulundurma mecburiliği getirdik. Özgürlük-güvenlik istikrarıyla hareket ettik. Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı muhafazayı amaçlıyoruz.

Temennimiz kendilerini hukukukun dışında gören bu kurumların ülkemizin düzgün niyetli uğraşlarına dayanak vermesidir. Aksi takdirde Türkiye her kaide altında vatandaşının hukukunu müdafaayı sürdürecektir.

Hiçbir şirket hukukun üstünde değildir.

You may also like