Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ …

By

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1 – 12/7/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 7 nci unsurunun birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“d) Her üyenin ikametinin bulunduğu ilin bağlı olduğu şubeye kaydının yapılması temeldir. Lakin üyenin daima çalıştığı yerin ikametinden farklı bir vilayette bulunması halinde, iş yerine ait dokümanları ibraz etmesi durumunda iş yerinin bağlı olduğu şubeye kaydı yapılır.”

UNSUR 2 – Tıpkı Yönetmeliğin 14 üncü unsurunun birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“b) Asil delegeler Şube Genel Konseylerinin, şubelere kayıtlı ve üyeliği devam etmekte olan üye sayısın yüzde biri oranında seçecekleri delegelerdir. Kesirler bir üst tam sayı olarak dikkate alınır.”

UNSUR 3 – Tıpkı Yönetmeliğin 51 inci hususunun birinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(1) Üyeler, iş ve mesken adreslerini Oda Genel Merkezine ve ilgili şubesine bildirmek zorundadır. Şube sonları dışına kalıcı olarak çıkan üyeler; ilgili şubesine üyelik kaydının aktarılması için, yeni şubeye yahut direkt Oda Genel Merkezine başvurmakla yükümlüdür. 10 uncu unsurun birinci fıkrasının (c) bendine nazaran bildirimde bulunmadıkları tespit edilenlerin şube kayıtları, oda idare kurulunca “Mernis” kayıtları temel alınarak belirlenir. Üye kaydının iş yerinin bağlı olduğu şubeye yapılmasını isteyen üyeler, müracaat dilekçesini ve iş yeri bilgilerini Oda Genel Merkezine ibraz etmek zorundadır.”

HUSUS 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 5 – Bu Yönetmelik kararlarını Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası İdare Heyeti yürütür.

You may also like