Türk dünyası ile kesintisiz temas

Dağlık Karabağ harekatını sona erdiren ateşkes muahedesinin en değerli kazanımlarından biri de Nahçıvan-Azerbaycan ortasında koridorun inşa …

By

Dağlık Karabağ harekatını sona erdiren ateşkes muahedesinin en değerli kazanımlarından biri de Nahçıvan-Azerbaycan ortasında koridorun inşa edilecek olması. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte Azerbaycan’ın güney batısındaki bölgeler ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ortasında yeni kara yolları ile demir yolu inşa edilmesi planlanıyor. Böylelikle Nahçıvan ana karası Azerbaycan ile irtibat kurarken, Türkiye de 11 kilometrelik Nahçıvan sonu ile hem Azerbaycan hem de Türk dünyası ile kesintisiz kara sonu olmuş olacak.

DEMİR YOLU PROJESİ PLANLANIYOR

Nahçıvan’a demir yolu sınırı açma projesi, uzun müddettir Türkiye’nin gündemindeydi. Kars-Iğdır-Nahçivan sınırı için ön etüt çalışmalarına 2018 yılında başlanmıştı. Bu çizginin Türkiye, Nahçıvan, Suşa ve Ağdam’dan geçerek Bakü’ye kadar uzanması planlanıyor. Karabağ’daki muahedenin akabinde açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da “Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu’nun ana damarlarından Divriği-Kars çizgisinde kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkaracağız. Azerbaycan’daki yeni gelişmeler sonrası Nahçıvan tarafına bir demir yolu planlıyoruz” demişti.

Ermenistan’ın İran hududuna yakın topraklarında açılacak koridor ile Türkiye ve Azerbaycan tam bir asır sonra birinci defa karadan birbirine bağlanacak. Bu sayede Türkiye ile Orta Asya ortasında jeopolitik ve jeo-ekonomik manada yeni bir devir başlayacak. Türk dünyasının içinde yapay bir coğrafik manisi ortadan kalkarken, bölgenin uzun vadede Türkiye ve Orta Asya ortasında kıymetli ticaret ağı olması da bekleniyor.

TÜRKİYE’NİN ELİ GÜÇLENECEK

Nakliyat da açılacak koridor ile birlikte bölgeye komşu tüm ülkeler için yeni bir ticaret potansiyeli meydana getirecektir. Nahçıvan’daki mümkün çizginin yeri, uzaklığı ve kullanım hali, ikili ve çoklu ticareti, kargo nakliyatı ile turizme kadar bölgeye ekonomik olarak yeni bir soluk getirecek. Böylelikle Türkiye’nin Orta Asya ile ihracat potansiyeli artacak, Türkiye’nin bölgede eli güçlenecek.

İRAN’IN TESİRİ AZALACAK

Daha evvel Azerbaycan’dan Nahcivan’a kara yoluyla ulaşmak için Gürcistan yahut İran üzerinden geçmek gerekiyordu. Azerbaycan ve Nahcivan ortasında inşa edilecek koridor ile Azerbaycan’dan Nahcivan’a karşılıklı gelişler, İran’ın bölgedeki tesirini de azaltacak.

İPEK YOLU’NDA ROL OYNAYACAK

Türkiye-Nahçıvan-Azerbaycan ve oradan Hazar’a kadar uzanan bir jenerasyonun, yalnızca Güney Kafkasya için değil Çin’den Avrupa’ya uzanan İpek Yolu’nun orta jenerasyon çizgisi içinde bir fırsat olabileceği bedellendiriliyor.

You may also like