TÜİK’in inanç endekslerinin hesaplanmasında formül değişikliği yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sektörel ve ekonomik inanç endekslerinin hesaplanmasıyla ilgili formül değişikliğine gitti. TÜİK’in resmi …

By

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sektörel ve ekonomik inanç endekslerinin hesaplanmasıyla ilgili formül değişikliğine gitti.

TÜİK’in resmi internet sayfasındaki duyuruya nazaran, Kurum, teşebbüs yöneticilerinin iş yerinin mevcut duruma ait değerlendirmelerini ve yakın gelecek için beklentilerini ölçmek üzere hizmet, perakende ticaret ve inşaat bölümlerine dair iş yeri eğilim anketlerini uyguluyor, bu anket sonuçlarını kullanarak aylık olarak sektörel ve ekonomik inanç endekslerini hesaplıyor.

İş yeri eğilim araştırmalarında bu yılın ocak ayından başlamak üzere anketlerin uygulanacağı teşebbüslerin belirlendiği formül güncelleştirilirken hesaplamalarda teşebbüs cirosu ve dalların katma paha tartıları kullanılmaya başlandı.

İtimat endekslerinin hesaplanmasında yapılan iyileştirmeler doğrultusunda, anket uygulanan teşebbüs sayısı aylık 4695’ten 7950’ye çıktı. Teşebbüslerin seçiminde katmanlı rassal örnekleme yerine her dalın toplam cirosunun yüzde 70’ini oluşturan teşebbüsler tam sayım olarak ankete dahil edildi. Anket kapsamı her yıl bu şart göz önüne alınarak yenileştirilecek. Teşebbüslerin verdiği karşılıklar, teşebbüsün bulunduğu dalda sahip olduğu ciro hissesine nazaran ağırlıklandırılarak endeks hesaplamasına dahil edilmeye başlandı. Üst bölüm endeksleri hesaplanırken her bir alt kesimin GSYH katma paha yükleri kullanılmaya başlandı.

Yapılan metodolojik güzelleştirmelerle, endekslerin ekonomik gelişmeleri ve makro ekonomik göstergeleri öncüleme yeteneğinin güçlendirilmesi, kapsanan bölümlerde daha yüksek temsiliyet oranına ulaşılması, kesimde faaliyet gösteren teşebbüslerin kendi büyüklüğü oranında endeksleri etkilemesi ve hizmet kesiminde anket uygulanan alt bölüm sayısının artırılması hedefleniyor.

Metodoloji değişikliklerini yansıtan seriler, 25 Ocak’ta yayınlanacak olan “Sektörel İnanç Endeksleri, Ocak 2021” ve 28 Ocak’ta yayınlanacak “Ekonomik İtimat Endeksi, Ocak 2021” haber bültenleriyle kamuoyuna duyurulacak.

You may also like