Toplumsal istikrar kontratlarına fiyatsız kreş, kamp, otopark üzere unsurlar konulamaz

Sayıştay Başkanlığı, Adana Seyhan Belediyesine yönelik 2019 yılı Kontrol Raporunda, toplumsal istikrar kontratlarına “çalışanların eş ve …

By

Sayıştay Başkanlığı, Adana Seyhan Belediyesine yönelik 2019 yılı Kontrol Raporunda, toplumsal istikrar kontratlarına “çalışanların eş ve çocuklarına kreşlerden, kamplardan fiyatsız yararlanma”, “çalışan kooperatiflerine 10 yıl ödeme üsreli arsa bulma”, “hastalanma, cenaze, taşınam üzere durumlarda belediye araçlarını fiyatsız kullanma”, “Sendika şube ve işyeri temsilcilerine işyeri telefonundan fiyatsız olarak yararlanlanma”, “8 Mart Dünya İşçi Bayanlar Gününde bayan çalışanlar fiyatlı müsaadeli sayılması” üzere unsurların konulamayacağına karar verdi.

Sayıştay Başkanlığı, Adana Seyhan Belediyesine yönelik 2019 yılı Kontrol Raporu’nun ilgili kısmı şu haldedir:

BULGU 19: Toplumsal İstikrar Tazminatı Sözleşmesi’ne Konusu Dışında Kararlar Konulması

Belediye ile Tüm Belediye ve Lokal İdare Hizmetleri İşçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) ortasında imzalanan 01.01.2019 yürürlük tarihli Toplumsal İstikrar Tazminatı Mukavelesi’nin incelenmesi sonucunda mevzuata muhalif kararlar içerdiği görülmüştür.

Belediye ile yetkili sendika ortasında imzalanan toplumsal istikrar tazminatı mukavelesinde, kontratın konusuna girmeyen düzenlemelere yer verilmiştir.

375 sayılı Kanun Kararında Kararname’nin ek 15’inci unsurunda, Belediyelerin takım ve durumlarında istihdam edilen kamu görevlilerine toplumsal istikrar tazminatı ödenebileceği, ödenebilecek aylık fiyatın 4688 sayılı Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Mukavele Kanunu’na nazaran yapılan toplu mukavelede belirlenen tavan fiyatı geçemeyeceği ve anılan Kanun’da öngörülen kararlar çerçevesinde yapılabilecek mukaveleyle belirlenebileceği karar altına alınmıştır.

4688 sayılı Kanun’un “Mahalli Yönetimlerde Mukavele İmzalanması” başlıklı 32’nci hususunda “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 15 inci hususu kararları çerçevesinde toplumsal istikrar tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye liderinin teklifi üzerine belediye meclisince, vilayet özel yönetiminde valinin teklifi üzerine vilayet genel meclisince karar verilmesi halinde, kontrat devrinde verilecek toplumsal istikrar tazminatı fiyatını belirlemek üzere ilgili mahalli yönetimde en çok üyeye sahip sendikanın genel lideri yahut sendika idare heyeti tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye lideri, vilayet özel yönetiminde vali ortasında toplu kontrat sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde mukavele yapılabilir. Bu kontrat bu Kanunun uygulanması bakımından toplu mukavele sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Vazifelileri Hakem Şurasına başvurulamaz.” kararına yer verilmiştir.

Bu karar mucibince; 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nin Ek 15’inci unsuru kararları çerçevesinde toplumsal istikrar tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye liderinin teklifi üzerine belediye meclisince karar verilmektedir. Kontrat devrinde verilecek toplumsal istikrar tazminat meblağı ise ilgili mahalli yönetimde en çok üyeye sahip sendika ile belediye lideri ortasında imzalanan mukavele ile belirlenmektedir. Husus metninden açıkça anlaşılacağı üzere belediye lideri ile sendika temsilcisi yalnızca ödenecek olan toplumsal istikrar tazminat fiyatını yasal hudutlar içinde tespit etmek üzere yetkilendirilmiştir. Bu nedenle toplumsal istikrar tazminatı mukavelesini, toplu mukavele üzere kıymetlendirmek ve kontrat metnine yetkilendirilen konu dışında kararlar koymak mümkün değildir. 4688 sayılı Kanun’un 32’nci hususunda mahalli yönetimlerle imzalanan mukavelenin Kanun’un uygulanması bakımından toplu mukavele sayılamayacağı açıkça belirtilmiştir.

Belediye ile yetkili sendika ortasında imzalanan toplumsal istikrar tazminatı kontratı incelendiğinde;
Mezkür toplumsal istikrar mukavelesinin; “Sosyal Çalışmalardan Yararlanma” başlıklı 15’inci unsurunda;
“a) Belediyenin mülkiyeti ve kendi varlıkları üzerinde heyeti olup, belediye ya da özel kurumlarca işletilen lojman, kamp, kreş, etüt, spor, kültür vb. tesislerden çalışanların eş ve çocukları fiyatsız yararlanır.
(…)
c) Toplu Konut Alanı Temini: Çalışanlardan kendisine ve eşine ilişkin konutu bulunmayan, çalışanların talebi halinde, patron sendika üyelerine kurmuş yahut kuracak olduğu kooperatife imkanları nispetinde rayiç bedeli üzerinde 10 yıl ödeme müddetli arsa temin eder, belediyenin kendi imkanı yok ise başka belediyelerden temin edilmesi tarafındaki çalışmaya yardımcı olur.
d) Belediye, çalışanların talebi halinde hastalanma, cenaze, düğün, taşınma üzere gereksinimlerinde kurumun araçlarından fiyatsız yararlandırır.” kararları yer almakta,

“Sendika Yönetici ve Temsilcilerinin Sendikal Çalışmaları” başlıklı 18’inci hususunda;
“c)Sendika, ilgili şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri, işyerindeki sendikal faaliyetler için gereksinim duyulması halinde imkanlar ölçüsünde işyerlerinin binek araçlarından yararlanırlar.
d)Sendika şube ve işyeri temsilcileri gerektiğinde iç ve dış görüşmeler için işyeri telefonundan fiyatsız olarak yararlandırılır.” denilmekte,

“Sosyal Haklar” kısmı “Otopark ve Araç Tahsisi” başlıklı 23’üncü unsurunda;
“a) Çalışanlar Belediyenin otoparkından fiyatsız olarak yararlanır.”

“Diğer Haklar ve Fiyatlı İzinler” başlıklı 24’üncü unsurunda;
“a) 8 Mart Dünya İşçi Bayanlar Gününde bayan çalışanlar fiyatlı müsaadeli sayılırlar.”
denilmektedir.

Biçiminde 4688 sayılı Kanun’un 32’inci unsuruna alışılmamış olarak toplumsal istikrar tazminatı uygulanmasına ait olmayan düzenlemelere yer verildiği tespit edilmiştir.

Toplumsal istikrar tazminatı mukavelesine, toplumsal istikrar tazminatının meblağının belirlenmesi ile uygulanmasına ait kararlar dışında rastgele bir karar konulması kanuna karşıtlık teşkil etmektedir.

You may also like