TBMM’de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz tesirlerinin azaltılmasını içeren …

By

Meclis, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz tesirlerinin azaltılmasını içeren kanun teklifi üzerindeki mesaisine devam edecek.

Genel Heyet, 10 Kasım Salı günü saat 15.00’te toplanarak, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki müzakerelerini sürdürecek. Geçen haftaki görüşmelerde teklifin birinci 20 hususu kabul edilmişti.

Teklifle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak.

Çiftçilerin Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırılabilecek.

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay müddetle kesintisiz hizmet akdine tabi çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları müddet için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı, bayan, genç ve mesleksel yeterlilik dokümanı sahiplerini istihdam etmesi halinde patrona sağlanan prim takviyesi bir evvelki yıl ortalamasına ek istihdam edilen bireyler için 12 ay, bu kişinin bayan, genç yahut engelli olması durumunda 18 ay mühletle, patrona sağlanan prim teşviki ve ek istihdam sağlayan patrona gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi dayanağı uygulamasının mühletini 31 Aralık 2023’e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının müddetini 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların olağan çalışma müddetlerine dönmeleri durumunda patrona ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim takviyesi mühletini de 30 Haziran 2021’e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Başka bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi yahut seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları meskenlerde imal ettikleri malları internet ve gibisi elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf dokümanı alınması, Türkiye’de heyeti bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat meblağının belirlenen fiyatı aşmaması gerekecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve başka sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka yahut aracı kuruma bildiren gerçek ve hükmî şahıslar, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. Bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, Kovid-19 salgınının olumsuz tesirleri nedeniyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023’e ertelenecek.

Makul müddetli iş mukavelesi, emekçinin 25 yaşını doldurmamış yahut 50 ve daha üst yaşta olma şartını sağlaması kaydıyla, mevcut şartlar aranmadan yazılı yapılabilecek.

– Komiteler

Plan ve Bütçe Kurulunda 2021 yılı bütçesi görüşmeleri de devam edecek.

Komitede 10 Kasım Salı günü Adalet Bakanlığı, 11 Kasım Çarşamba günü Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı, 12 Kasım Perşembe günü Ulusal Savunma Bakanlığı, 13 Kasım Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri ele alınacak.

Dilekçe Kurulu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Kurulu, 11 Kasım Çarşamba günü toplanacak. Kamu denetçilerinin belirlenmesi için alt kurul raporunun ele alınacağı toplantıda, kamu denetçilerinin seçimi ve yemini yapılacak.

Çocuk Hakları Alt Kurulu da çarşamba günü toplanacak. Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün çocuk işçiliğiyle alakalı sunumunun yer alacağı toplantıda, alt komitenin 2020 yılındaki çalışmaları ile 2021 yılı planı pahalandırılacak.

You may also like