TBMM’de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, güç alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi için çalışacak. TBMM Genel Heyeti, 17 Kasım Salı günü saat 15.00’te toplanarak …

By

Meclis, güç alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi için çalışacak.

TBMM Genel Heyeti, 17 Kasım Salı günü saat 15.00’te toplanarak, Elektrik Piyasası Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlayacak.

Teklifle, maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, müddetlerinin uzatılması, evre ve intikalleri ile etrafla ahenk bedeli iadelerine ait müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir doküman aranılması zaruriliği kaldırılacak.

Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası tarifi eklenecek.

TEİAŞ, ilişki ve sistem kullanım mutabakatlarında düzenlenen sistem kullanım ihlallerinin takibini yapacak, ihlal durumu tespit edilen hukukî bireylere cezai kural ve öbür yaptırımları uygulayacak.

MTA tarafından ihale edilen alanların satışlarına ait ihale bedelleri taksitlendirilerek ödenebilecek.

Yönetim hissesi hesaplamasında kullanılan su ölçüsünün belirlenmesinde usulsüzlük yahut kaçak kullanım tespiti halinde 500 bin lirayı geçmemek üzere ruhsat sahibine, bir evvelki yılda kullandığı su ölçüsünün karşılığının 2 katı oranında idari para cezası verilebilecek.

– Kurullar

Meclisin 2021 yılı bütçesi üzerindeki mesaisi bu hafta da sürecek.

Plan ve Bütçe Komitesi yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, salı günü Hazine ve Maliye Bakanlığı, çarşamba günü Sıhhat Bakanlığı, perşembe Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, cuma günü Etraf ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçelerini ele alacak.

Zelzeleye Karşı Alınabilecek Tedbirleri Araştırma Komitesi, salı günü toplanacak. Komitede, çalışma takvimi, komitede görevlendirilecek uzmanlar ile kurula davet edilecekler belirlenecek.

KİT Komitesi kontrollerini sürdürecek. Komite, salı günü Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, çarşamba günü ise Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün hesaplarını inceleyecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komitesi ise çarşamba ve perşembe günü toplanarak gündemindeki mevzuları ele alacak.

You may also like