TBMM Lideri Şentop: Cumhurbaşkanı taraflıdır, siyasi parti üyesidir

24 TV’de ‘Esra Elönü ile Arafta Sorular’ programında konuşan TBMM Lideri Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde cumhurbaşkanının …

By

24 TV’de ‘Esra Elönü ile Arafta Sorular’ programında konuşan TBMM Lideri Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde cumhurbaşkanının ‘tarafsız’ olması gerektiği tarafındaki telaffuzlara değindi. Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde tarafsız cumhurbaşkanı olmadığını belirterek, “Cumhurbaşkanı taraflıdır, siyasi parti üyesidir. Siyasi parti genel lideri olabilir, olmayabilir, bir mecburiyet yok lakin bir siyasi parti üyesiyse, bir siyasi partinin genel lideriyse elbet taraflı birisidir” niyetini lisana getirdi.

Anayasa’daki yemini etti

TBMM Lideri Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki cumhurbaşkanının, parlamenter sistemdeki cumhurbaşkanı, başbakan ve kabinedeki bakanların yetkilerinin tümüne sahip olduğunu lisana getirdi. Şentop, Cumhurbaşkanının, vazifesine başlarken Anayasa’daki yemini ettiğini anımsatarak, “O yeminde bir tarafsızlık sözü geçiyor. Bu tabire dayanarak büsbütün paradigması değişik bir sistemi, yalnızca yemindeki bir söze dayanarak kurgulamaya çalışmak, öteki bütün Anayasa unsurlarını, kararlarını görmezlikten gelmektir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel lideriyse, yetkilisiyse elbet taraflı birisidir.
Cumhurbaşkanının ettiği yeminde tarafsızlıkla ilgili bir sözün geçtiğini fakat parlamenter sistem periyodunda var olan ‘Cumhurbaşkanı seçilenin, partisiyle ilişiği kesilir’ tabirinin, yemin metninden çıkartıldığını anlatan Şentop, cumhurbaşkanının parti üyesi olabileceğinin Anayasa’da öngörüldüğünü, kabul edildiğini ve genel lider olabileceğine dair bir mahzurun Anayasa’ya konulmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde tarafsız cumhurbaşkanı olmadığını belirten Şentop, şöyle devam etti: Cumhurbaşkanı taraflıdır, siyasi parti üyesidir. Siyasi parti genel lideri olabilir, olmayabilir, bir mecburiyet yok fakat bir siyasi parti üyesiyse, bir siyasi partinin genel lideriyse, yetkilisiyse elbet taraflı birisidir. Anayasa buna mahzur değil. Oradaki tarafsızlıkla ilgili yemin, türel süreç manasında bir tarafsızlıktır. Anayasa’nın birçok kararını dikkate aldığımız taktirde, siyasi manada bir tarafsızlık olarak yorumlanamaz. Anayasa’nın öteki kararları, bu türlü bir yorumu yapmayı imkansız hale getiriyor.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektörlük ataması

Şentop, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektörlük atamasına reaksiyonların sorulması üzerine, fikir ve kanaat hürriyeti bağlamında, bireylerin, beğeni yahut tenkitlerini asayişi bozmayacak, eğitim öğretim faaliyetlerini engellemeyecek ve hakarete varmayacak halde lisana getirebileceklerini söyledi.

“Olağan periyot KHK’sıyla yapıldı”

Rektör seçimiyle ilgili YÖK Kanunu’nda yapılan değişikliğin, OHAL KHK’sıyla değil olağan periyot KHK’sıyla yapıldığına dikkati çeken Şentop, bu KHK’ların Meclis’in onayına sunulduğunu ve görüşüldüğünü belirtti.

“Öğrenciler rektör seçebilir mi?”

‘Öğrenciler rektör seçebilir mi?’ sorusuna Şentop, “Türkiye’de hiç olmamış. Başka ülkelerde kesinlikle bir örnek bulunabilir. Fakat öğrencilerin seçmesi değil de lakin şöyle bir şey tahminen; öğrencilerin temsilcilerinin, bir öğrenci birliği temsilcisinin de dahil olabileceği, idare kademelerinde bulunmalarına yönelik düzenlemeler vakit zaman yapıldı, olabilir. Lakin bu türlü bir sistem yok” cevabını verdi.

ABD’deki sistem

ABD’de rektör atamalarına ait farklı teknikler bulunduğuna lakin üniversitelerin finansmanın da farklılık gösterdiğine dikkati çeken Şentop, “Kamu üniversiteleri büsbütün Hazine’den, devlet tarafından, vatandaşların vergisiyle finanse edilen üniversitelerdir. Finansmanını bütünüyle devletin yaptığı kurumların, kendi kendilerini tam olarak yönetmesi düşünülemez. Kanun düzenlemesi var. Buna ‘hukuksuz, yanlıştır, hukuka aykırıdır’ demek öbür bir şeydir. Bunu kimse söyleyemez” tabirlerini kullandı.

Söz hürriyeti bağlamında reaksiyonların lisana getirilebileceğine işaret eden Şentop, “Bütün bu karşı çıkış süreçlerine katılanların, öğretim üyesi ve öğrenci bağlamındaki sayısıyla Boğaziçi Üniversitesi’nin toplam öğretim üyesi ve toplam öğrenci sayısı mukayese edildiği vakit sayıca çok az. Hakikaten herkesin katıldığı bir oylama olsa, onların dediğinin olmayacağı bir sonuç ortaya çıkacaktır, azınlıkta kalacakları muhakkak bir küme oluyor” dedi.

You may also like