Taşımalı eğitimde özel eğitim öğrencilerinin kardeşlerine ait düzenleme

Özel eğitim okuluna kayıtlı öğrencilerle tıpkı okula yahut birebir yerleşkedeki öteki okullara devam eden, özel eğitime muhtaçlığı olmayan …

By

Özel eğitim okuluna kayıtlı öğrencilerle tıpkı okula yahut birebir yerleşkedeki öteki okullara devam eden, özel eğitime muhtaçlığı olmayan kardeşler, birebir araçla taşınabilecek.

Ulusal Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, Planlama kurullarınca, özel eğitim okuluna kayıtlı öğrenciler ile tıpkı özel eğitim okuluna yahut birebir yerleşkedeki öbür okul ya da okullara devam eden, özel eğitim gereksinimi olmayan kardeşler tespit edecek.

Bu durumdaki kardeşler, özel eğitime gereksinimi olsun yahut olmasın tıpkı araçla taşınabilecek.

You may also like