Tarımda kuraklığa dair iki teklif

Kuraklık ve/veya susuzluk dünyanın büyük bir kısmında artık hayatın bir gerçeği Genel manada dünyada, özel manada ülkemizde kuraklık konusu …

By

Kuraklık ve/veya susuzluk dünyanın büyük bir kısmında artık hayatın bir gerçeği

Genel manada dünyada, özel manada ülkemizde kuraklık konusu onlarca yıldır gündemimizde ve her geçen gün daha net bir halde önümüze çıkmaya devam ediyor. Kuraklık mevzusuyla alakalı olarak su yetersizliği, artık temel gereksinimlerimizi giderememe noktasına gelmiş bulunmaktadır.

Susuzluk ve kuraklık konusu gündemden hiç düşmemesine karşın, bu mevzuda hala kapsamlı ve daima bir uygulama geliştirilememiştir. Bilhassa su kullanımı ile ilgili önlemler daha çok günübirlik tavsiyeler ve muhakkak oranda cezai müeyyidelerle sürdürülmektedir. Akıl ve bilim bu mevzuda şimdi aktif bir biçimde harekete geçmemiştir. Bilhassa suyun en çok tüketildiği ve zirai ilaçlarla kirletildiği tarımda, alınacak önlemler ve uygulamalar akılla ve bilimle buluşmayı hasretle beklemektedir.

İklimsel değişiklik ve global ısınma ile birlikte kuraklığın şiddeti artmaktadır. Öyleyse bu duruma nazaran hayatı ve tarımı şekillendirmekten öbür deva yoktur!

Ziraî üretimde daha az su isteği olan bitki tıp ve çeşitlerine yönelinmelidir

Resmi tarım kuruluşları, üniversiteler, özel ziraî firma ve kuruluşlar, yeni geliştirdikleri yahut üretimde kullandıkları bitki tıp ve çeşitlerinde kurağa dayanıklılığı birinci sıraya almalıdır. Şu anki uygulamaya nazaran, resmiyette, tıpkı bitkisel hastalık konusunda olduğu üzere, bitkilerde kuraklığa dayanıklılık özelliği bir yan özellik olarak kabul edilmektedir. Bu uygulama günümüz koşullarına hitap etmemektedir.

Bitkilerde daha az su isteği olan çeşitleri belirlemek ve bu istikamette bitki çeşidi geliştirmek için milyonlarca lira harcanarak “kuraklık test merkezleri” kurulmuştur. Bu kuraklık test merkezleri aktif kullanılmalıdır. Ve buradan çıkan sonuçlar uygulamaya kesinlikle aktarılmalıdır.

Ziraî alanın duayenlerinden olan Tarım işletmeleri, ziraî üretimde, birinci plana kuraklık ve su tüketimi konusunda gerçek bitki tıp ve çeşitlerini almalıdır. Devletin, sulama konusundaki geniş donanımını ve imkanlarını kullanarak üretilen eserin ölçüsü muvaffakiyet ölçüsü olmamalı, daha az su tüketerek üretilen eserin ölçüsü muvaffakiyet ölçüsü olmalıdır. Bu bahiste Ziraî Araştırmalar istikamet verici ve ön açıcı olmalıdır.

Bitkisel üretim kuruluşu, çiftçiye ödenecek takviye için tespit yapma, ziraî üretimin istatistiksel sonuçlarını tutturma hesaplarıyla yorulmamalı, yeni bitki çeşit ve çeşitlerini tescil etme ve sertifika verme noterliğiyle kendini sınırlamamalıdır. Bilhassa bitki tescil ve üretiminde, bitkilerin su tüketimini ve hastalığa hassasiyetini ön plana alan mevzuat ve yenileşme çalışmalarını vakit kaybetmeden yapmalı ve uygulamaya geçmelidir. Bölgesel üretimde, ekolojik kaidelere nazaran daha gerçekçi ve uygulanabilir planlama yapmalıdır. Bu bahiste araştırma çalışmalarının ve projelerinin kılavuzluğunu dikkate alınmalıdır.

Bitkisel araştırmalarda, kuraklığa güçlü yahut az su tüketen bitkiler üzerinde ağırlaşmalı, tespit ve tescil edilerek listelenmeli, planlı bir biçimde üretime dahil edilmelidir

Maalesef, yabancının, su tüketimi ve hastalık konusunda hassas özellikte olduğu için vazgeçtiği bitki çeşitleri ülkemizde hala ilgi görmektedir. Bunun nedeni, bitkisel üretimin istatistiksel olarak yalnızca para ve kar endeksli ele alınmasıdır. Bu günübirlik bir değerlendirmedir ve geleceğimiz açısından sakıncalı bir uygulamadır. Gerçekçi değerlendireme, yarınları düşünerek kaynakları heba etmeden, bilhassa su tüketimini hakikat kullanarak kuraklığa ve hastalıklara sağlam bitki çeşitlerine yönelmek olmalıdır. Bunun için bitkisel araştırmalar bu alanda ağırlaşmalı ve kuraklığa güçlü yahut az su tüketen bitkiler tespit ve tescil edilerek listelenmeli, üretime planlı bir halde dahil edilmelidir.

Zirai ilaç kullanımı her taraftan önemli bir sıkıntıdır

Zirai ilaç kullanımındaki kontrolsüzlük en başta tatlı su kaynaklarını ve çevreyi kirlettiği için sıhhatimizi tehdit etmektedir. Bunun yanında gereksinimimiz olan tatlı suyu kullanılamaz hale getirmektedir. Zirai ilacın, eser üzerindeki kalıntısı da farklı bir sıhhat meselesidir. Yurt dışına ihraç edilen eserlerde bu kalıntılara mecburen dikkat ediliyor lakin yurt içi tüketimde bu kalıntılara gereği üzere dikkat edilmiyor. Bu da başka bir sıkıntıdır. Zirai ilaç kullanımı ve denetiminde daima sorun çıktığında müdahil olunması bu hususta plansızlığımızı ortaya koymaktadır. Bu plansızlığın ve yetersiz denetimin nelere mal olduğunu hesaplamaya hacet bile yoktur! Bu tıp sıkıntılar gündem edildiğinde üç-beş gün koşturulup, sonra mevzu gündemden niyet her şeyin oluruna bırakılmasının manası; kararsızlık ve istikrarsızlıktır!

Yağmur hasadı ve sarnıç modeli

Ülkemiz coğrafyasında, örneğin Konya’da yıllık 320mm yağışla kuraklık gibisi bir iklim yaşanırken çabucak burnunun tabanındaki Antalya’da yıllık 1000mm’lik yağışla, adeta yaratıcı tarafından, tarafımıza tahlil sunulmaktadır. Uzmanların lisana getirdiği, projelendirmeye çalıştığı lakin buna en çok sahip çıkması gereken tarım bakanlığının önemli bir program dahilinde gündemine şimdi almadığı yağmur hasadı ülkemizde çok rahat ve ucuz bir çalışmayla uygulanabilecek bir yoldur. Tarım ve Meteoroloji araştırmacılarının tekliflerinde, tez ve makalelerinde sıkça gündem ettikleri yağmur hasadı metodu, rivayete nazaran 4000 (M.Ö) yıl evvelden beri insanlığın gündeminde var. Umarız en yakın vakitte bizim de gündemimize uygulamalı bir biçimde girer. Yalnızca su sorunu yaşadığımız günlerde konuşulup geçilmez. Kendi tarihimizde de su meselesini çözmek için yağmur hasadında sarnıçlardan faydalanıldığı bilinen bir gerçektir. Pekala, yağmurların ağır olduğu yerlerde bu projenin uygulanmasının önündeki pürüz nedir?

Tarımda su ve kuraklık konusunda olduğu üzere başka tüm meseleler konuşuluyor. Yani aslında biliniyor, hemde âlâ biliniyor. Tahlillerde dağınık olmakla birlikte daima gündem ediliyor. Ancak bir türlü bir sonuca ve karara bağlanamıyor, sistemleşemiyor, daima ve kararlı bir duruşa ulaşılamıyor. Bunun nedeni; sanırım tarımda aklın ve bilimin geri plana itilmiş olması! Sorumuz şu; “neden tarımda akıl ve bilim daima geri plana itiliyor”?

M.Murat GÜN

You may also like