Tarıma dayalı yatırımların desteklenmesine ait konular belirlendi

Ziraî eserlerin işlenmesi, yeni tesislerin imali, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, aktif olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile …

By

Ziraî eserlerin işlenmesi, yeni tesislerin imali, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, aktif olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme yahut modernizasyonu hususlarına verilecek hibe takviyelerinin ayrıntıları belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Takviyeleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Bildirisi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bildiri, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2025 tarihlerinde, kırsal alanda ekonomik ve toplumsal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak hedefiyle, bayanlar ve genç teşebbüsçüler öncelikli olmak üzere gerçek ve hukuksal bireylerin tarıma dayalı ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ait konuları kapsıyor.

Buna nazaran, ziraî eserlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin imali, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, aktif olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme yahut modernizasyonu mevzuları hibe takviyeleri kapsamında pahalandırılacak.

Ziraî üretime yönelik sabit yatırım bahislerinde, yenilenebilir güç kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı yahut elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar gücünden elektrik üreten tesislerin üretimi da hibe takviyesi dahilinde olacak.

Program çerçevesinde 81 vilayette, belirtilen yatırım hususlarından tümü yahut bir kısmı, vilayetlerin sektörel önceliklerine nazaran Bakanlıkça belirlenerek her yıl ekim ayında yayımlanacak müracaat ve şimdiki uygulama rehberiyle müracaat öncesinde ilan edilecek. Müracaatlar, hibe takviyesi kapsamında kabul edilecek.

– Müracaat sahiplerinde aranacak özellikler

Müracaat sahibi gerçek ve hukukî bireylerin, Bakanlıkça oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) yahut öbür kayıt sistemlerine son müracaat tarihinden evvel kayıtlı olması gerekecek.

Tüm yatırımlara yönelik proje hususlarında başvuran hukuksal bireyler, idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olacak ve bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi müracaat ekinde sunacak.

– Hibeye temel toplam meblağları destekleme oranı

Ekonomik yatırım hususlarında hibeye temel proje meblağı, müracaatta bulunanların gerçek şahıslar, ziraî maksatlı kooperatifler ve birlikler yahut hukuksal şahıslar olması halinde, belirtilen yatırım mevzularında, yatırım niteliği yeni tesis olan müracaatlarda 3 milyon lira, yatırım niteliği tamamlama olan müracaatlarda 2 milyon lira, yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme yahut modernizasyon olan müracaatlarda 1,5 milyon lirayı geçemeyecek.

Hibeye temel proje fiyatı alt limiti ise 250 bin lira olarak belirlendi. Müracaatların kabul edilmesi halinde hibeye temel proje meblağının yüzde 50’sine hibe takviyesi verilecek.

Program kapsamında yapılan tüm süreçler Bakanlık tarafından denetlenecek. Bu kontroller sırasında yapılan süreçlere ilişkin talep edilen tüm bilgi ve evraklar vilayet müdürlüğünce kendilerine sunulacak.

Öte yandan, Bakanlığın Kırsal Kalkınma Takviyeleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Bildirimi de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kelam konusu bildirim, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2025 tarihlerinde, kırsal alanda ekonomik ve toplumsal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak emeliyle; bayanlar ve genç teşebbüsçüler öncelikli olmak üzere gerçek ve hükmî bireylerin kırsal ekonomik faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ait konuları içeriyor.

You may also like