Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HUSUS 1 – 13/6 …

By

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinin 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”

UNSUR 2 – Tıpkı Yönetmeliğin 5 inci hususunun ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tanıtma ve kullanma kılavuzunun kalıcı bilgi saklayıcısıyla verilmesi durumunda, üretici yahut ithalatçı tarafından malın yahut ambalajının üzerinde tanıtma ve kullanma kılavuzuna erişim için gerekli bilgilendirmeler yapılır.”

UNSUR 3 – Tıpkı Yönetmeliğin 7 nci unsurunun birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve öbür bentler buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“ı) Üretici yahut ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, bu sitede tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek modül materyallerinin temin edileceği yerlere ait aktüel irtibat bilgilerinin yer aldığına dair bilgi,

i) Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer aldığına ait bilgi,”

HUSUS 4 – Tıpkı Yönetmeliğin 11 inci unsurunun birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

HUSUS 5 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 6 – Bu Yönetmelik kararlarını Ticaret Bakanı yürütür.

You may also like