Takograf Aygıtları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TAKOGRAF AYGITLARI MUAYENE VE DAMGALAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR …

By

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TAKOGRAF AYGITLARI MUAYENE VE DAMGALAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1 – 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Takograf Aygıtları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin 5 inci hususuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Tip onay evrakı bulunmayan fakat üretim etabının tamamlandığı ve belgelendirme basamağına geçildiği üreticisi tarafından beyan edilen dijital takograf aygıtının saha testlerinin uygulanmasına, aygıtların birinci muayeneleri yapılmak suretiyle Bakanlıkça belirlenecek metot ve asıllara nazaran müsaade verilir.”

HUSUS 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 3 – Bu Yönetmelik kararlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

You may also like