Taban fiyat, memur maaşlarını nasıl tesirler, minimum geçim indirimi nasıl hesaplanır?

Bu yazıda, 2021 yılı için belirlenmiş olan brüt minimum fiyatın, minimum geçim indirimi meblağı üzerinden memur ve kontratlı işçi maaş ve …

By

Bu yazıda, 2021 yılı için belirlenmiş olan brüt minimum fiyatın, minimum geçim indirimi meblağı üzerinden memur ve kontratlı işçi maaş ve fiyatlarını nasıl etkileyeceğini açıklayacağız. AGİ ve aile yardımı ödeneğinin hesaplamasında çocuk kimin üzerinden görünüyorsa yalnızca o kişinin AGİ ve aile yardımı ödeneği artırılmalı

Taban geçim indirimi uygulaması, 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci unsuruyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci hususu, 01/01/2008 tarihinden geçerli olmak üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki halde düzenlenmiştir.

“Asgari geçim indirimi
Husus 32- Fiyatın gerçek yolda vergilendirilmesinde taban geçim indirimi uygulanır.
Minimum geçim indirimi; fiyatın elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kısmında çalışan 16 yaşından büyük çalışanlar için uygulanan taban fiyatın yıllık brüt meblağının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve rastgele bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için farklı ayrı olmak üzere; birinci iki çocuk için % 7,5 üçüncü çocuk için %10, öteki çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmi periyoda ilişkin olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu mühlete isabet eden indirim meblağları temel alınır. Minimum geçim indirimi, bu fıkraya nazaran belirlenen meblağ ile 103 üncü husustaki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan fiyatın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz….”

TABAN GEÇİM İNDİRİMİ FİYATI MAAŞA EK EDİLİR Mİ?

Üstte yer verilen kanun unsurundan de görüleceği üzere, minimum geçim indirimi fiyatı çalışanın ödeyeceği gelir vergisinden düşülmektedir. Yani bir diğer deyişle, minimum geçim fiyatı maaşa ek edilmez. Lakin, çalışanın o ay için ödeyeceği bir gelir vergisi varsa, mahsup yapılacağı için maaşta, eksilen gelir vergisi ölçüsünce bir artış olmaktadır.

TABAN GEÇİM İNDİRİMİ FİYATI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Taban geçim indiriminin nasıl hesaplanacağı üstte yer verilen kanun hususunda açıklanmıştır. Buna ek olarak, 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Bildiriminin “Uygulamanın Temelleri başlıklı 3 üncü unsurunda kimi belirlemeler yapılmıştır.

Taban geçim indirimi meblağı şöyle hesaplanmaktadır. Öncelikle yıllık brüt minimum fiyat fiyatı bulunmakta, ve buna mükellefin durumuna uyan oran uygulanmaktadır.

Mükellefin durumuna uyan oranlar şu biçimdedir:
Mükellefin kendisi için % 50’si
Çalışmayan ve rastgele bir geliri olmayan eşi için % 10’u
Çocukların her biri için başka farklı olmak üzere birinci iki çocuk için % 7,5’i
Üçüncü çoçuk için %10’u
Öteki çocuklar için % 5’i

Örnek- Mükellef, evli geliri olmayan eş ve 3 çocuk için %50+%10+%7,5+%7,5+%10 =%85 oranı uygulanacaktır.

Brüt taban fiyat, yıl için belirlenmiş olan taban fiyatın 12 ile çarpımından oluşmaktadır.2021 yılı için brüt taban fiyat 3.577,5 olduğu için yıllık meblağ =42.930 TL
Buna mükellef için belirlenen oran uygulanacaktır.
=42.930*%85
=36.490,5

Bulunan son fiyata o ayki gelir vergisi oranı uygulanmaktadır. Yılın birinci aylarında bu oran %15’tir.
= 36.490,5*%15
= 5.473,6 TL

Bu son meblağ ise 12’ye bölünerek, o ay gelir vergisinden indirilecek fiyat bulunmaktadır.
= 5.473,6 /12
= 456,13

BULDUĞUMUZ 456,13 TL NE MANA SÖZ ETMEKTEDİR?

Üstteki hesaplamada bulduğumuz 456,13 TL fiyatı, kamu işçisinin o ayki maaşından kesilen gelir vergisi ölçüsünden indirilecek fiyattır. Yani direkt olarak maaşa eklenecek meblağ değildir. Örneğimizden devam edecek olursak, o ay memurun maaşından kesilen gelir vergi fiyatı 350 TL ise memurun maaşında 350 ‘lik bir artış olacaktır.

Yıllara nazaran taban geçim indirimi fiyatlarını görmek için tıklayınız.
Memur maaş ve kontratlı işçi fiyat robotları için tıklayınız.

You may also like