Suça karışan emekçinin tazminat hakkı var mı?

1- CÜRÜM İŞYERİYLE ALAKALI İSE TAZMİNATI ÖDENMEZ 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci hususunun, “Ahlak ve güzel niyet kurallarına uymayan haller …

By

1- CÜRÜM İŞYERİYLE ALAKALI İSE TAZMİNATI ÖDENMEZ

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci hususunun, “Ahlak ve güzel niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlıklı, patronun çalışanının iş akdini tazminatsız derhal sona erdirme yetkisi veren kararlarına nazaran; “f) Çalışanın, işyerinde, yedi günden fazla mahpusla cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir cürüm işlemesi” sebebiyle işine gidememesi durumunda patronun, çalışanına kıdem tazminatı ödemesi gerekmez.

2-SUÇ İŞYERİYLE ALAKALI DEĞİLSE TAZMİNAT GEREKİR

Fakat birebir hususun IV. bendine nazaran, “İşçinin gözaltına alınması yahut tutuklanması halinde devamsızlığın 17’nci unsurdaki bildirim müddetini aşması” halinde, patronun işe gelemeyen personeline kıdem tazminatı ödemesi gerekmektedir. Bilindiği üzere 1 7’nci unsur ihbar önellerini içermektedir.

4857 sayılı İş Kanunu md. 17’deki bildirim önelleri ve emekçinin gözaltına alınması yahut tutuklanması nedeniyle iş kontratının haklı nedenle derhal feshi için gerekli müddet:

– İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar için 2 hafta,

– İşyerindeki kıdemi 6 aydan 1,5 yıla kadar olanlar için 4 hafta,

– İşyerindeki kıdemi 1,5 yıldan 3 yıla kadar olanlar için 6 hafta,

– işyerindeki kıdemi 3 yıldan fazla olanlar için 8 haftalık sürelerdir.

Patron bu bildirim müddetini aşması durumunda haklı neden doğmuş olacak ve 25/4. Husus gereği de derhal fesih hakkı doğacak, lakin bu türlü bir durumda patron feshetmezse, feshedilmediği sürece iş mukavelesi askıda kalmış olacaktır. Böylelikle tutukluluk/gözaltı yüzünden kısa müddetli devamsızlığın fesih hakkı vermesi engellenmiştir. K

Özetle, çalışanın, gözaltına alınması ve tutuklanması sebebiyle işe gelememe mühleti işyerindeki çalışma müddetine nazaran 2 ila 8 haftaya ulaşması durumunda patron derhal fesih hakkını kullanabilecek ve kıdem tazminatını da ödeyecektir.

Lakin Patron, İhbar öneli müddetini beklemeden, emekçi ile ortasındaki iş mukavelesini derhal fesih ederse İhbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. İhbar öneli müddeti beklense de beklenmese de fesih halinde Kıdem tazminatı ödeniyor.

Yargıtay bu mevzuda ne diyor?

‘..İşyeri ile ilgisi bulunmayan bir kabahatten tutuklanması nedeniyle iş mukavelesi feshedilen çalışanın bir yıldan fazla çalışmasının olması halinde, personel kıdem tazminatına hak kazanacaktır…’ (Yargıtay 9. HD. E. 1988/3062, K. 1988/5001, T.25.04.1988). (26/09/1991 tarih,Y9H.D. 1991/7479 E.,1991/12500 K.)
Fiyat Ödemesi Yapılacak mı?

Çalışma yoksa fiyat de yok unsuru gereği; Personelin tutuklu yahut göz altında olması hallerinde, çalışmadığı günler için fiyat ödenmeyecek.( Yargıtay 9.HD. 02.05.2011 E.2009 K.2011/12782 sayılı kararı )

Kısa Bir Not:

İşyeri dışında dahi olsa devlete karşı işlenmiş hatalar için kıdem tazminatı ödenmez.( 16/12/2008 tarih,Y.9HD. 2008/40694 E., 2008/33770 K.sayılı kararı)

Kaynak: sgkrehberi.com

You may also like