Sivil memurlar, içtimaya çıkarılabilir mi? İşte Danıştay kararı

Davaya bahis olan yönetmeliğin iptali için Sivil Memurlar Sendikası tarafından Danıştay’a yapılan müracaat sonucu yürütmenin durdurulması kararı …

By

Davaya bahis olan yönetmeliğin iptali için Sivil Memurlar Sendikası tarafından Danıştay’a yapılan müracaat sonucu yürütmenin durdurulması kararı çıktı.

Daha evvel kazanılan mahkeme kararları olsun, Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan 2015/3984 sayılı 21 Temmuz 2015 tarihli müracaatta olsun “Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Devlet Memurlarının vazife alanı ile ilgili olmayan içtimalara katılmaması konusunda hassasiyet gösterilmesi” bahisli dostça tahlil kararı verilmiş ve ardından bu hususta hassasiyet gösterilmesi konusunda buyruklar TSK ünitelerine ulaşmıştı

Yayınlanan bu buyruğu uygulamasında ıstıraplar yaşanmış 23 Mart 2019 tarihinde 2019/6683 sayı numaralı müracaat ile Kamu Denetçiliği’ne tekrar başvuruldu. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından 13 Haziran 2019 tarihinde yeniden dostça tahlil kararı verilmişti.

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığına bağlanmasından kaynaklı mevzuat değişikliğine gidilmiş, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı İşçisinin Hizmet Temelleri Hakkında Yönetmeliği yayımlanmıştı.

Bu yönetmeliğin 25.inci unsurunun 5. fıkrasında Devlet Memurları amirlerinin katılmalarını emrettikleri “tüm merasim, toplantı ve yoklamalar katılırlar (İÇTİMA)” kararı yer almaktaydı. Bu karar içtima ile ilgili verilen uğraşa alışılmamış düşmektedir. Bu nedenle; Sivil Memurlar Sendikası tarafından Danıştay’a yapılan müracaat ile bu kararın iptal edilmesi istenilmiştir.

Danıştay 2.inci Dairesi tarafından verilen 2019/3496 Temel Numaralı Kararda yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Danıştay kararında, hem Jandarma hem de Kıyı Güvenlik Komutanlığınca yürürlüğe konulan yönetmeliklerin, kanunun emrettiği üzere, Cumhurbaşkanlığı onayıyla değil İçişleri Bakanlığı onayıyla yürürlüğe konulduğuna dikkat çekildi. Kanundan alınan bir yetki kullanımı olmadığı için de yönetmeliklerin ilgili hususlarının yürürlüğü durdurulmuştur.

İŞTE MAHKEME KARARI

You may also like