Şirket payları çalışanlara dağıtılabilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanların vazife yaptığı şirketlerde hisse sahibi olabilmesi için çalışma başlattı. Sermaye Piyasası Kurumu’yla …

By

Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanların vazife yaptığı şirketlerde hisse sahibi olabilmesi için çalışma başlattı. Sermaye Piyasası Kurumu’yla birlikte yürütülen çalışmayla “çalışanlara hisse edindirme programı” tanımlanacak, türel çerçevesi çizilecek. Böylelikle Türkiye’de de çeşitli ülkelerde olduğu üzere şirketler, çalışanların motivasyonu, bağlılıkları, karlılık amaçlarına yönelik çalışmalarını teşvik için çalışanını hisse sahibi yapabilecek. Program kapsamında öteki ülkelerde olduğu üzere vergi ve sermaye piyasası boyutunda özel düzenlemelerle hisse edindirme teşvik edilecek.

İKTİSADA DE KATKI SUNACAK

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine nazaran finansal hizmetlere erişim, finansal şuur ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi için yeni bir sayfa açılıyor. Dünyada şirketler paylarını makul bir plan, vakit, opsiyonlarla çalışanlarına vererek paydaşlık bağlarını güçlendiriyor. Şirket bedelinin birlikte yaratılması, paylaşılması ekonomik gelişime de katkı sunuyor.

Cumhurbaşkanlığı programına nazaran Türkiye’de de iş hayatında şimdi yeni olan çalışanlara hisse uygulaması yaygın hale gelecek. Türkiye’de faaliyet yürüten yabancı şirketlerin tercih ettiği bu plan yüzbinlerce çalışanı olan halka açık yerli şirketlerce de tercih edilecek. Türk Parası Değerini Muhafaza Kanunu’na nazaran yabancı ana şirket Türkiye’deki iştirakinde çalışanlarına SPK’ya başvurarak yabancı menkul değerler ve sermaye piyasası araçları teklif edebiliyor. Türk Ticaret Kanunu’nda vakıf ve kooperatif yoluyla çalışanların ana şirkette hissedar olabiliyor. Bakanlık 2021’de hisse edindirme programının yasal çerçevesi çizilerek, mevzuat kararları, uygulamadaki ihtiyacalar kapsamında güncellenecek.

İŞTİRAK SİGORTACILIĞINA TEŞVİK

Bakanlık, iştirak sigortacılığını teşvik edici içerikte mevzuat, kurumsal yapı geliştirilecek, her cins risk kümesine hitap eder biçimde yaygınlaştırılacak. İştirak sigortacılığı faaliyetlerinin faizsiz finans prensipleriyle uyumlu olacak halde gelişimini teminen iştirak sigortacılığı mevzuatında değişiklik çalışması yapılacak. Aktif kontrol ve nezareti sağlamak hedefiyle İştirak Sigortacılığı Kontrol ve Nezaret Rehberi hazırlanacak.

FAİZSİZ FİNANS ESERLERİ ÇEŞİTLENİYOR

Faizsiz finansın finans sistemindeki yeri güçlendirilecek, faizsiz finans alanında eser, hizmet çeşitliliği ile insan kaynağı geliştirilecek, siyaset geliştirme süreçlerini destekleyecek araç ve sistemler oluşturulacak. Şirketlerin halka açılmasına takviye olacak vergisel teşvikler sağlanacak. Kamusal ve özel nitelikli varlık ve projelere dayalı, paydaşlık temelli menkul değer enstrümanları geliştirilecek. Kamu Özel İşbirliği projelerinin finansmanında kredi piyasalarının yanı sıra sermaye piyasaları da araç olarak kullanılacak.

You may also like