Sıhhat Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Sıhhat Bakanlığından: SIHHAT UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK UNSUR 1 – 13/6/2012 tarihli ve …

By

YÖNETMELİK

Sıhhat Bakanlığından:

SIHHAT UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sıhhat Uzmanlığı Yönetmeliğinin 26 ncı hususunun birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “itibaren” ibaresinden sonra gelmek üzere “aylıksız müsaade ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat müsaadeleri hariç” ibaresi eklenmiştir.

UNSUR 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 3 – Bu Yönetmelik kararlarını Sıhhat Bakanı yürütür.

You may also like